" Железария ", гр.София , п.к.1784, ж.к.”Младост”1, кв.”Полигона”, бул.”Цариградско шосе” № 113-А, в. ф. 22620-София
НомерJFC-2020-096
Вид на процедуратачл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки
Срок за продажба на тръжна документация16:00 часа на 19.11.2020 г.
Състояние на процедуратаСъбиране на оферти
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контакткапитан Денислав Денов - GSM 0878 387 123
Документация