Пълно техническо обследване на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали, в. ф. 42 700 - Сливен
НомерJFC-2020-111
Вид на процедуратачл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на офертите16:30 часа на 23.11.2020 г.
Състояние на процедуратаСъбиране на оферти
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактКапитан Пламен Иванов Вълев - 044 617192; Капитан Николай Петров Колев - 044 617192
Документация