„УСЛУГИ ПО ПОДДРЪЖКА, ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ПАРНИ, ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ И ОТОПЛИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ” за нуждите на военно формирование 24510 - София
НомерJFC-2020-116
Вид на процедуратачл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на офертите16:00 часа на 30.11.2020 г.
Състояние на процедуратаСъбиране на оферти
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактGSM: 0884 542 376 - майор инж. Иван Рунтев, факс: 02/92 29 972, тел. 02/92 29 970; 02/ 92 29 971; email: m.radeva@armf.bg
Документация