Позиция № 1: Ремонт на мълниезащитна уредба на сграда инв. № 1 (№ 135 по кадастрална карта) “Щаб“ с площ 432,24 м2, ведно със сграда инв.№ 18 (№ 112 по кадастрална карта) “Вещеви склад - 1÷6“ с площ 307,66 м2;Позиция № 2: Ремонт на мълниезащитна уредба на сграда с инв. № 12 (№ 147 по кадастрална карта) “Логистика“ с площ 105,67 м2; Позиция № 3: Ремонт на мълниезащитна уредба на сграда инв. № 7 (№ 149 по кадастрална карта) “Столова и кухненски блок“ с площ 410,02 м2, в. ф. 22680 – Карлово
НомерJFC-2020-122
Вид на процедуратачл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на офертите12:00 часа на 30.11.2020 г.
Състояние на процедуратаСъбиране на оферти
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактНачалник на военно формирование 22680, подполковник Димитър Антонов Мерудийски, тел. 0884507016; 0335/93407; факс 0335/93407, e-mail: vf22680@mbox.contact.bg
Документация