„1574/Р – Ремонт на сграда № 2 (Хранилище за съхранение на боеприпаси) във ВР 1574 на военно формирование 22680 – Карлово
НомерJFC-2021-002
Вид на процедуратачл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на офертите16:00 часа на 25.05.2021 г.
Състояние на процедуратаСъбиране на оферти
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контакттел. 0884 507016; 0335/93407; факс 0335/93407 - подполковник Димитър Антонов Мерудийски или по e-mail: vf22680@mbox.contact.bg.
Документация