НомерКратко описание на предмета на поръчкатаВид на процедуратаПубликувана наНомер-АОП 
JFC-2018-083Бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходничл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-30 12:10:4130.11.2018 12:10ПРЕГЛЕД
JFC-2018-082" Различни услуги по ремонт и поддържане на аварирала техника" чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-30 12:08:4430.11.2018 12:08ПРЕГЛЕД
JFC-2018-081"Електроматериали, принадлежности и др." чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-30 12:06:3030.11.2018 12:06ПРЕГЛЕД
JFC-2018-080"Подови настилки" чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-30 12:03:4430.11.2018 12:03ПРЕГЛЕД
JFC-2018-079„Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-15 15:11:1515.11.2018 15:11ПРЕГЛЕД
JFC-2018-078„Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦОП”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-15 13:55:3615.11.2018 13:55ПРЕГЛЕД
JFC-2018-077„Материали за безопасни условия на труд”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-15 13:50:5715.11.2018 13:50ПРЕГЛЕД
JFC-2018-076„Услуги по поддръжка и обслужване на хардуер на системите развърнати в Република България, осигуряващи комуникациите на контингентите участващи в мисии зад граница”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-14 12:52:2214.11.2018 12:52ПРЕГЛЕД
JFC-2018-075Доставка на резервни части и консумативи за моторни храсторезичл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-13 16:15:3613.11.2018 16:15ПРЕГЛЕД
JFC-2018-074Доставка на моторни храсторези и моторни триони по техническа спецификациячл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-13 16:11:5113.11.2018 16:11ПРЕГЛЕД
JFC-2018-073„Услуги по поддръжка и ремонт на комуникационната и информационна техтика”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-13 11:05:1613.11.2018 11:05ПРЕГЛЕД
JFC-2018-072„Инструменти, включително ръчни електромеханични и инструменти с двигател”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-13 10:41:2313.11.2018 10:41ПРЕГЛЕД
JFC-2018-071Авариен ремонт на покрива на сграда № 58 (хранилище № 112) във ВР 1217 на военно формирование 28130 – Стражицачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-13 08:51:1413.11.2018 08:51ПРЕГЛЕД
JFC-2018-070„Доставка на Мрежови устройства за управление и разпределение на потоци”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-08 11:55:4508.11.2018 11:55ПРЕГЛЕД
JFC-2018-069„Доставка на мрежови комутатор” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-08 11:50:4808.11.2018 11:50ПРЕГЛЕД
JFC-2018-068Авариен ремонт на покрива на сграда № 57 (хранилище № 111) във ВР 1217 на военно формирование 28130 – Стражицачл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2018-11-06 08:45:3006.11.2018 08:45ПРЕГЛЕД
JFC-2018-067„Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на военни формирования към Съвместното командване на силите и обектите към тях с 3(три) обособени позиции“договаряне без предварително обявление2018-11-13 16:25:0613.11.2018 16:25ПРЕГЛЕД
JFC-2018-066„Резервни части и консумативи за автомобили / ППСчл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-10-30 15:57:3730.10.2018 15:57ПРЕГЛЕД
JFC-2018-065„Доставка на тактически куфар за мрежово оборудване с UPS”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-10-30 13:19:4130.10.2018 13:19ПРЕГЛЕД
JFC-2018-064„Офис оборудване и обзавеждане”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-10-26 16:39:2226.10.2018 16:39ПРЕГЛЕД
JFC-2018-063Доставки на строителни материали и железария във военно формирование 22680-Карлово по обособени позициичл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-10-26 16:35:1526.10.2018 16:35ПРЕГЛЕД
JFC-2018-062„Подови покрития”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-10-22 12:01:5122.10.2018 12:01ПРЕГЛЕД
JFC-2018-061„Доставка и монтаж на климатици”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-10-22 11:59:4422.10.2018 11:59ПРЕГЛЕД
JFC-2018-060Доставки на строителни материали и железария във военно формирование 22680-Карлово по обособени позициичл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-10-15 10:12:4215.10.2018 10:12ПРЕГЛЕД
JFC-2018-059Ремонт на хардуер и периферни устройствачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-10-05 11:19:4605.10.2018 11:19ПРЕГЛЕД
JFC-2018-058„Резервни части и консумативи за автомобили”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-10-05 11:16:3905.10.2018 11:16ПРЕГЛЕД
JFC-2018-057Поддръжка и ремонт на хардуер и периферни устройствачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-10-01 09:07:3701.10.2018 09:07ПРЕГЛЕД
JFC-2018-056Авариен ремонт на сграда № 35 (хранилище № 100) във ВР 1217 на военно формирование 28130 – Стражицачл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2018-09-27 15:05:0927.09.2018 15:05ПРЕГЛЕД
JFC-2018-055„Строителни материали”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-27 15:01:4127.09.2018 15:01ПРЕГЛЕД
JFC-2018-054„Авариен ремонт на сграда №15(гараж) ВР 1796 в.ф.42700-Сливен“ чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2018-09-26 10:24:1726.09.2018 10:24ПРЕГЛЕД
JFC-2018-053Доставка на защитни инженерни съоръжения мрежа тип „Бруно“ във военно формирование 22680-Карлово по обособена позициячл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-21 08:56:1321.09.2018 08:56ПРЕГЛЕД
JFC-2018-052"ГАЗОВЕ И ХИМИКАЛИ"чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-19 13:39:1219.09.2018 13:39ПРЕГЛЕД
JFC-2018-051"ГАЗОВЕ И ХИМИКАЛИ"чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-19 13:37:0119.09.2018 13:37ПРЕГЛЕД
JFC-2018-050„Закупуване на резервни части и консумативи за автомобили/ППС”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-14 11:24:4614.09.2018 11:24ПРЕГЛЕД
JFC-2018-049„Резервни части и консумативи за автомобили / ППСчл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-12 10:43:3712.09.2018 10:43ПРЕГЛЕД
JFC-2018-048„ Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-12 10:39:4212.09.2018 10:39ПРЕГЛЕД
JFC-2018-047„Резервни части и консумативи за автомобили / ППС” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-12 10:29:1912.09.2018 10:29ПРЕГЛЕД
JFC-2018-046„Доставка на въглища” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-12 10:26:5012.09.2018 10:26ПРЕГЛЕД
JFC-2018-045„Резервни части и консумативи за автомобили/ППС”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-07 08:59:4207.09.2018 08:59ПРЕГЛЕД
JFC-2018-044"Доставка на въглища” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-05 11:43:1305.09.2018 11:43ПРЕГЛЕД
JFC-2018-043„Резервни части и консумативи за инженерна техника и агрегати”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-05 08:40:1605.09.2018 08:40ПРЕГЛЕД
JFC-2018-042„Резервни части за средства за механизация на товаро -разтоварните работи ”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-05 08:37:2805.09.2018 08:37ПРЕГЛЕД
JFC-2018-041„Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-04 15:04:1404.09.2018 15:04ПРЕГЛЕД
JFC-2018-040„1796/Р - Ремонт на вертикален цилиндричен стоманен резервоар № 4 за съхранение на гориво-смазочни материали във военно формирование 42700-Сливен”.чл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП 2018-09-04 15:56:2604.09.2018 15:56ПРЕГЛЕД
JFC-2018-039Авариен ремонт на сграда № 35 (хранилище № 100) във ВР 1217 на военно формирование 28130 – Стражицачл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2018-09-03 13:24:4703.09.2018 13:24ПРЕГЛЕД
JFC-2018-038"Доставка на въглища” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-08-31 09:46:0031.08.2018 09:46ПРЕГЛЕД
JFC-2018-037„ Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-08-30 14:46:4530.08.2018 14:46ПРЕГЛЕД
JFC-2018-036„Доставка на защитна стена”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-08-23 16:20:1923.08.2018 16:20ПРЕГЛЕД
JFC-2018-035„Доставка на 2 (два) броя мрежови комутатори”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-08-23 16:17:0323.08.2018 16:17ПРЕГЛЕД
JFC-2018-034„ Ремонт на отоплителната инсталация в сграда №14 „Хранителен блок” във ВР 1099 на военни формирование 18270 – Горна Малина”чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2018-08-20 13:40:5820.08.2018 13:40ПРЕГЛЕД
JFC-2018-033"Доставка на въглища” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-08-17 12:54:0417.08.2018 12:54ПРЕГЛЕД
JFC-2018-032„Доставка на въглища тип “Брикети”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-08-08 14:28:2908.08.2018 14:28ПРЕГЛЕД
JFC-2018-031"Доставка на въглища” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-08-07 14:42:1707.08.2018 14:42ПРЕГЛЕД
JFC-2018-030Закупуване на резервни части и консумативи за автомобили/ППСчл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-08-07 14:30:0707.08.2018 14:30ПРЕГЛЕД
JFC-2018-029„Въглища” – доставка на “Въглища, пресети, пакетирани 25 кг”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-08-05 09:46:5905.08.2018 09:46ПРЕГЛЕД
JFC-2018-028„Доставка на резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦОП”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-08-02 16:05:2002.08.2018 16:05ПРЕГЛЕД
JFC-2018-027„Закупуване на Въглища”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-07-31 16:10:3431.07.2018 16:10ПРЕГЛЕД
JFC-2018-026„Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на военните формирования от Съвместното командване на силите и на обектите към тях по обособени позиции”договаряне без предварително обявление2018-07-31 15:39:1431.07.2018 15:39ПРЕГЛЕД
JFC-2018-025„Доставка на въглища”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-07-27 09:34:2927.07.2018 09:34ПРЕГЛЕД
JFC-2018-024„Мрежово оборудване”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-07-18 18:11:0418.07.2018 18:11ПРЕГЛЕД
JFC-2018-023„Доставка на Мрежови устройства за управление и разпределение на потоци”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-07-18 17:59:0018.07.2018 17:59ПРЕГЛЕД
JFC-2018-022„Доставка на перилни, почистващи и полиращи препарати”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-07-17 15:05:0117.07.2018 15:05ПРЕГЛЕД
JFC-2018-021„Доставка на материали и консумативи за домакинството/вкл. кухненска посуда, прибори за хранене и др.подобни”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-07-17 15:00:1817.07.2018 15:00ПРЕГЛЕД
JFC-2018-020„Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-06-13 08:32:1113.06.2018 08:32ПРЕГЛЕД
JFC-2018-019„Подови покрития”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-05-22 10:34:5122.05.2018 10:34ПРЕГЛЕД
JFC-2018-018„Строителни материали”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-05-21 14:55:1821.05.2018 14:55ПРЕГЛЕД
JFC-2018-017„Резервни части и консумативи за моторни триони и моторни храсторези”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-05-21 14:53:1921.05.2018 14:53ПРЕГЛЕД
JFC-2018-016„Перилни, почистващи и полиращи препарати”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-05-21 14:50:3321.05.2018 14:50ПРЕГЛЕД
JFC-2018-015„Материали и консумативи за домакинство /вкл. кухненска посуда, прибори за хранене и др. подобни”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-05-21 14:47:5621.05.2018 14:47ПРЕГЛЕД
JFC-2018-014 „Електроматериали, принадлежности и др. /вкл. ел. табла/”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-05-21 14:44:4721.05.2018 14:44ПРЕГЛЕД
JFC-2018-013„Уреди за водопровод и баня”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-05-21 14:42:4621.05.2018 14:42ПРЕГЛЕД
JFC-2018-012 „Ветеринарно-медицински продукти, лабораторно оборудване и консумативи”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-05-21 14:40:0521.05.2018 14:40ПРЕГЛЕД
JFC-2018-011„Доставка на резервни части и консумативи за автомобили/ППС, инженерна техника и агрегати”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-05-18 09:15:0918.05.2018 09:15ПРЕГЛЕД
JFC-2018-010„ Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на военно формирование 22970 – София, обхващащо админстративна сграда на бул. ,,Генерал Е. И. Тотлебен” 34”договаряне без предварително обявление2018-05-14 16:20:3814.05.2018 16:20ПРЕГЛЕД
JFC-2018-009Закупуване на резервни части и консумативи за моторни триони и моторни храсторези чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-04-24 08:58:3524.04.2018 08:58ПРЕГЛЕД
JFC-2018-008„ПРОВЕРКА, КАЛИБРИРАНЕ И/ИЛИ РЕМОНТ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-04-13 11:45:2913.04.2018 11:45ПРЕГЛЕД
JFC-2018-007Закупуване на железария, доставка и монтаж на различии видове електромотори и кабели и свързани с тях продукта чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-03-29 11:57:2929.03.2018 11:57ПРЕГЛЕД
JFC-2018-006Доставка на техника, осигуряваща оптимална работна среда при провеждане на съвместни симулационни учениячл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-03-26 09:08:2326.03.2018 09:08ПРЕГЛЕД
JFC-2018-005„Обявление за избор на доставчици, за осигуряване на хранителни продукти и консумативи по обособени групи за нуждите на обектите за хранене на личния състав в административната сграда на МО, на бул. „Ген. Тотлебен” №34” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-03-20 09:04:3020.03.2018 09:04ПРЕГЛЕД
JFC-2018-004„Ремонт и поддръжка на непрекъсваемо електрозахранващо устройство за полева тренировъчна система DITS”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-01-23 15:52:1123.01.2018 15:52ПРЕГЛЕД
JFC-2018-003„Доставка на батерии”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-01-18 10:05:1018.01.2018 10:05ПРЕГЛЕД
JFC-2018-002„Мобилни устройства за организиране, документиране и изобразяване на събития настъпили по време на провеждане на съвместни симулационни учения”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-01-18 09:57:0218.01.2018 09:57ПРЕГЛЕД
JFC-2018-001„Сключване на рамково споразумение за сервизно поддържане на автомобилна техника по обособени позиции”Открита процедура2018-01-17 12:49:1617.01.2018 12:49ПРЕГЛЕД
JFC-2017-088Използване на програмен финансово-счетоводен софтуер (ФСС) АС2012чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-12-14 15:34:0614.12.2017 15:34ПРЕГЛЕД
JFC-2017-087„Храна по приложен списък”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-12-01 13:42:3301.12.2017 13:42ПРЕГЛЕД
JFC-2017-086„Подови покрития”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-11-22 16:34:4422.11.2017 16:34ПРЕГЛЕД
JFC-2017-085"Ремонт на трансформатор маслен ТМ – 400/20/0,4 в сграда/трафопост/ № 11 във войскови район № 1796"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-11-22 16:28:2622.11.2017 16:28ПРЕГЛЕД
JFC-2017-084„Доставка и монтаж на климатици”чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки2017-11-20 16:06:3420.11.2017 16:06ПРЕГЛЕД
JFC-2017-083„1099/Р-Ремонт на сграда № 68 „Войнишка лафка във ВР 1099 на военно формирование 28860 – Горна Малина”чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-11-20 16:02:5420.11.2017 16:02ПРЕГЛЕД
JFC-2017-082„Ремонт и поддръжка на непрекъсваемо електрозахранващо устройство за полева тренировъчна система DITS”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-11-20 13:24:0120.11.2017 13:24ПРЕГЛЕД
JFC-2017-081„Текущ ремонт на недвижимо имущество (сгради, постройки и други подобни)” на обект – „Сграда № 1 - административна сграда, тяло А – Цех за ремонт на специална техника във ВР 1013 на военно формирование 22620 – София”чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2017-11-13 09:45:2313.11.2017 09:45ПРЕГЛЕД
JFC-2017-080,,Доставка на резервни части и консумативи за моторни храсторезичл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-11-10 15:13:2710.11.2017 15:13ПРЕГЛЕД
JFC-2017-079,,Доставка на моторни триони и храсторезичл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-11-10 15:11:1010.11.2017 15:11ПРЕГЛЕД
JFC-2017-078„Авариен ремонт на сграда № 91 „КПП и лавка” във ВР 1099 на военно формирование 28860 – Горна Малиначл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-11-09 15:06:3809.11.2017 15:06ПРЕГЛЕД
JFC-2017-077„Ремонт на трансформатор маслен ТМ -400/20/0,4 в сграда/ трафопост № 11 във войскови район № 1796”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-11-09 08:12:0309.11.2017 08:12ПРЕГЛЕД
JFC-2017-076„Авариен ремонт на покрива на сграда №16 – ДЕС1 и трансформаторно помещение” във войскови район 1099 на военно формирование 18270 – Горна Малиначл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-11-06 08:04:5306.11.2017 08:04ПРЕГЛЕД
JFC-2017-075„Уреди за домакинството, вкл. Кухненско оборудване и техника”чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки2017-11-03 11:10:3403.11.2017 11:10ПРЕГЛЕД
JFC-2017-074„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦОП”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-30 11:03:3230.10.2017 11:03ПРЕГЛЕД
JFC-2017-073"Авариен ремонт на сграда № 95 "Кухня" във ВР 1699 на военно формирование 32450-Мокрен"чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-10-24 16:41:3624.10.2017 16:41ПРЕГЛЕД
JFC-2017-072„Резервни части за средства за механизация на товаро - разтоварните работи”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-24 16:30:4124.10.2017 16:30ПРЕГЛЕД
JFC-2017-071„Резервни части и консумативи за инженерна техника и агрегати”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-24 16:25:0324.10.2017 16:25ПРЕГЛЕД
JFC-2017-070„Ремонт на повредени участъци от бетонова подпорна стена на река Макоцевска във военно формирование 52370-Негушево”чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-10-23 14:00:1923.10.2017 14:00ПРЕГЛЕД
JFC-2017-069"Доставка на техника, осигуряваща оптимална работна среда при провеждане на съвместни симулационни учения"чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-23 08:05:2023.10.2017 08:05ПРЕГЛЕД
JFC-2017-068„Тестване, ремонт, осведетелствуване и зареждане на пожарогасителни средства”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-23 08:00:1423.10.2017 08:00ПРЕГЛЕД
JFC-2017-067„Авариен ремонт на сграда №18(склад за вещево,вещево-хранително,химическо,строително имущество и аксиденция)чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-10-17 08:58:1917.10.2017 08:58ПРЕГЛЕД
JFC-2017-066,,Ремонт в сградата на бул. „Генерал Тотлебен” № 34 по обособени позиции”чл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП 2017-10-16 18:37:5916.10.2017 18:37ПРЕГЛЕД
JFC-2017-065„Доставка на строително имущество и материали по обособени позиции”чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки2017-10-16 18:37:2916.10.2017 18:37ПРЕГЛЕД
JFC-2017-064Електроматериали, принадлежности и др./включително ел. табла/”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-16 08:10:1516.10.2017 08:10ПРЕГЛЕД
JFC-2017-063„Доставка на моторни триони, храсторези, косачки, уреди за обдухване на листа и оборудване за тях”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-16 08:07:2016.10.2017 08:07ПРЕГЛЕД
JFC-2017-062„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-12 10:40:5212.10.2017 10:40ПРЕГЛЕД
JFC-2017-061„Консумативи, аксесоари и резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-12 10:31:1812.10.2017 10:31ПРЕГЛЕД
JFC-2017-060„Софтуер за сървърни системи, осигуряващи провеждането на съвместни симулационни учения”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-12 10:22:1812.10.2017 10:22ПРЕГЛЕД
JFC-2017-059„Консумативи, аксесоари и резервни части за хардуер, който не са включени в рамкови споразумения на ЦООП”чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки2017-10-12 10:12:2312.10.2017 10:12ПРЕГЛЕД
JFC-2017-058„Доставка и монтаж на климатици”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-10 15:38:3210.10.2017 15:38ПРЕГЛЕД
JFC-2017-057„Електроуслуги”чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки2017-10-09 14:11:0209.10.2017 14:11ПРЕГЛЕД
JFC-2017-056"Авариен ремонт на сграда № 95 "Кухня" на военно формирование 32450-Мокрен"чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-10-06 14:00:5006.10.2017 14:00ПРЕГЛЕД
JFC-2017-055"Разпокриване на двускатен покрив с площ 460 (четиристотин и шестдесет) м²., с височина на било 11 (единадесет) м., демонтаж и изграждане на нова подпокривна конструкция"чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-10-06 08:19:4506.10.2017 08:19ПРЕГЛЕД
JFC-2017-054„Електроматериали, принадлежности и други /вкл. ел. табла/”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-06 08:12:5806.10.2017 08:12ПРЕГЛЕД
JFC-2017-053„Доставка на автоматичен апарат за дестилация на нефтопродукти”чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 186 от ЗОП 2017-10-03 18:16:2703.10.2017 18:16ПРЕГЛЕД
JFC-2017-052"Ремонт на покривната хидроизолация на сграда № 29 (склад за боеприпаси) във ВР 1217 на военно формирование 28130 – Стражица"чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2017-10-02 08:07:4802.10.2017 08:07ПРЕГЛЕД
JFC-2017-051„Абонаментно поддържане и ремонт на пожароизвестителна инсталация в сградата на бул. „Ген. Тотлебен” №34” по реда на чл. 148, ал. 1, т. 5 от ЗОП, със стойност по чл. 20, ал. 1, т.4, б. „д” от ЗОП2017-09-19 10:22:1319.09.2017 10:22ПРЕГЛЕД
JFC-2017-050„Доставка и монтаж на климатици”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-09-18 12:03:2318.09.2017 12:03ПРЕГЛЕД
JFC-2017-049„Доставка на строително имущество и материали ”чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки2017-09-07 16:14:0807.09.2017 16:14ПРЕГЛЕД
JFC-2017-048„ПРИБОРИ ЗА ГСМ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-09-05 10:42:3205.09.2017 10:42ПРЕГЛЕД
JFC-2017-047„ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-09-05 08:40:3405.09.2017 08:40ПРЕГЛЕД
JFC-2017-046"Доставка на тракторна косачка"чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-08-31 16:41:1431.08.2017 16:41ПРЕГЛЕД
JFC-2017-045"Доставка на материали за безопасни условия на труд"чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-08-28 08:59:2328.08.2017 08:59ПРЕГЛЕД
JFC-2017-044„Консултантска услуга по чл. 166 от Закона на устройство на територията /ЗУТ/, упражняване на строителен надзор за изграждане на предпазна козирка на входа на сектор Б1 на административната сграда на бул. „Ген. Тотлебен” №34”чл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП 2017-08-23 17:06:0323.08.2017 17:06ПРЕГЛЕД
JFC-2017-043„Техническо обслужване на трафопост № 2 с диспечерско наименование ТП „ВП База 248” и ремонт на разединителнител за открит хоризонтален монтаж РОС във военно формирование 52370-Негушево”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-08-23 10:42:0223.08.2017 10:42ПРЕГЛЕД
JFC-2017-042„Доставка на резервни части и консумативи за невоенна (автомобилна, инженерна, товарно-разтоварна и др.) техника по обособени позиции”чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки2017-08-18 15:29:1518.08.2017 15:29ПРЕГЛЕД
JFC-2017-041„Закупуване на тоалетна хартия”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-08-18 09:05:0418.08.2017 09:05ПРЕГЛЕД
JFC-2017-040„Изграждане на предпазна козирка над входа на сектор Б1 на административната сграда на бул. „Тотлебенчл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП 2017-08-17 17:56:0417.08.2017 17:56ПРЕГЛЕД
JFC-2017-039„Материали за безопасни условия на труд” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-08-10 23:32:1810.08.2017 23:32ПРЕГЛЕД
JFC-2017-038„Доставка на строителни материали” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-07-27 07:47:2127.07.2017 07:47ПРЕГЛЕД
JFC-2017-037 „Доставка на материали за безопасни условия на труд”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-07-20 15:24:0220.07.2017 15:24ПРЕГЛЕД
JFC-2017-036„Авариен ремонт на покрива на сграда № 27 (гаражи) във ВР № 1014 на бул. „Ген. Тотлебен” №34” чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2017-07-13 16:08:2513.07.2017 16:08ПРЕГЛЕД
JFC-2017-035„Превоз на личен състав до месторабота и обратно по обособени позиции“Открита процедура2017-07-14 16:48:4014.07.2017 16:48ПРЕГЛЕД
JFC-2017-034"Доставка на различни видове дограми и свързани с тях аксесоари и компоненти"чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-07-11 08:48:0511.07.2017 08:48ПРЕГЛЕД
JFC-2017-033"Доставка на уреди за домакинството, включително кухненско оборудване и техника"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-07-05 16:46:4005.07.2017 16:46ПРЕГЛЕД
JFC-2017-032„Пълно техническо обследване на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-07-03 12:31:4403.07.2017 12:31ПРЕГЛЕД
JFC-2017-031„Доставка и монтаж на абонатна станция за отоплителната инсталация”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-06-28 20:15:0828.06.2017 20:15ПРЕГЛЕД
JFC-2017-030"Доставка на офис оборудване/обзавеждане"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-06-26 16:09:5626.06.2017 16:09ПРЕГЛЕД
JFC-2017-029"Поддръжка и ремонт на хардуер и периферни устройства"чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-06-26 16:03:4726.06.2017 16:03ПРЕГЛЕД
JFC-2017-028"Коктейли и протоколни зареждания във връзка с провеждането на многонационално учение SABER GUARDIAN 2017"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-06-15 09:30:5715.06.2017 09:30ПРЕГЛЕД
JFC-2017-027„Ремонт на фасадата на сграда № 70 „Хотел” във военно формирование 32450-Мокрен”чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-06-14 09:11:1614.06.2017 09:11ПРЕГЛЕД
JFC-2017-026„Уреди за домакинството, включително кухненско оборудване и техника”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-06-12 16:44:5112.06.2017 16:44ПРЕГЛЕД
JFC-2017-025Авариен ремонт на сграда № 61 „Централна вишка” във ВР 1699 на военно формирование 32450-Мокрен”чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-06-06 10:22:5806.06.2017 10:22ПРЕГЛЕД
JFC-2017-024„Абонаментно поддържане на копирна и офис техника”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-05-31 11:52:1531.05.2017 11:52ПРЕГЛЕД
JFC-2017-023„Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни”чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки2017-05-29 16:55:2529.05.2017 16:55ПРЕГЛЕД
JFC-2017-022"Авариен ремонт на сграда № 5 „Административна сграда” във ВР №1057 на военно формирование 54300 – София"чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2017-05-23 15:28:1523.05.2017 15:28ПРЕГЛЕД
JFC-2017-021"Доставка на инструменти, включително ръчни електромеханични и инструменти с двигател"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-05-23 13:57:1323.05.2017 13:57ПРЕГЛЕД
JFC-2017-020„Ремонт в сградата на бул. „Генерал Тотлебен” № 34 по обособени позиции” чл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП 2017-05-22 16:38:0122.05.2017 16:38ПРЕГЛЕД
JFC-2017-019„ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-05-09 16:59:3409.05.2017 16:59ПРЕГЛЕД
JFC-2017-018„Резервни части за средства за механизация на товаро - разтоварните работи”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-05-02 17:26:0302.05.2017 17:26ПРЕГЛЕД
JFC-2017-017„Резервни части и консумативи за инженерна техника и агрегати”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-05-02 17:24:2002.05.2017 17:24ПРЕГЛЕД
JFC-2017-016"Авариен ремонт на сграда № 47 (склад № 2) във ВР 1291 на военно формирование 26910 – Радко Димитриево"чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2017-05-02 09:30:3502.05.2017 09:30ПРЕГЛЕД
JFC-2017-015 „Моторни триони, храсторези, косачки, уреди за обдухване на листа и оборудване за тях ”чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки2017-04-26 09:46:3026.04.2017 09:46ПРЕГЛЕД
JFC-2017-014„Резервни части и консумативи за моторни триони и моторни храсторези” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-04-25 08:53:2525.04.2017 08:53ПРЕГЛЕД
JFC-2017-013"Доставка на ветеринарно-медицински продукти, лабораторно оборудване и консумативи"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-04-18 16:17:1018.04.2017 16:17ПРЕГЛЕД
JFC-2017-012"Доставка на резервни части и консумативи за моторни храсторези"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-04-13 11:43:5813.04.2017 11:43ПРЕГЛЕД
JFC-2017-011"Доставка на моторни триони и храсторези"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-04-13 11:41:0113.04.2017 11:41ПРЕГЛЕД
JFC-2017-010„Доставка и монтаж на прикачни гребла за снегорини”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-04-12 11:23:5712.04.2017 11:23ПРЕГЛЕД
JFC-2017-009„Доставка и монтаж на водоструйни машини”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-04-12 11:09:3612.04.2017 11:09ПРЕГЛЕД
JFC-2017-008„Уреди за домакинството, включително кухненско оборудване и техника”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-04-12 11:06:4912.04.2017 11:06ПРЕГЛЕД
JFC-2017-007„Сключване на рамково споразумение за охрана на войскови имоти на военни формирования от състава на Съвместното командване на силите по обособени позиции”Открита процедура2017-04-10 17:30:1910.04.2017 17:30ПРЕГЛЕД
JFC-2017-006„Доставка и монтаж на преградно пано за фитнес зала”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-03-30 15:57:2830.03.2017 15:57ПРЕГЛЕД
JFC-2017-005„ Електроуслуги”чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки2017-03-28 15:36:3028.03.2017 15:36ПРЕГЛЕД
JFC-2017-004Договор за поддръка на автомобилна техника по особени позицииОткрита процедура по ЗОП2017-03-14 16:07:5014.03.2017 16:07ПРЕГЛЕД
JFC-2017-003„Актуализация и поддръжка на счетоводни програми за нуждите на военно формирование 28130 – Стражицачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-02-02 16:33:2602.02.2017 16:33ПРЕГЛЕД
JFC-2017-002„ПРОВЕРКА, КАЛИБРИРАНЕ И/ИЛИ РЕМОНТ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-01-26 15:32:1226.01.2017 15:32ПРЕГЛЕД
JFC-2017-001Договор за куриерски и пощенски услугичл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-01-05 16:22:0005.01.2017 16:22ПРЕГЛЕД