НомерКратко описание на предмета на поръчкатаВид на процедуратаПубликувана наНомер-АОП 
JFC-2021-002„1574/Р – Ремонт на сграда № 2 (Хранилище за съхранение на боеприпаси) във ВР 1574 на военно формирование 22680 – Карловочл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2021-04-21 13:25:5521.04.2021 13:25ПРЕГЛЕД
JFC-2021-001„Резервни части и консумативи за моторни триони, моторни коси и храсторези”, в.ф. 52370, с. Негушево-2123, Софийска областчл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2021-04-05 15:29:4605.04.2021 15:29ПРЕГЛЕД
JFC-2020-130"Пожарогасители, пожарогасителни и пожарозащитни средства и оборудване", в. ф. 52370 - Негушево, с. Негушево, община Горна Малина, област Софиячл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2020-12-04 13:27:4704.12.2020 13:27ПРЕГЛЕД
JFC-2020-129„Изработване на рекламно-информационни продукти ”, гр. София 1606, бул. „Генерал Тотлебен” №34 - в. ф. 22970чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-12-02 09:15:4902.12.2020 09:15ПРЕГЛЕД
JFC-2020-128"Специално работно облекло", гр. Бургас, ул. "Одрин" № 4, в. ф. 48 940чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-12-01 10:38:0901.12.2020 10:38ПРЕГЛЕД
JFC-2020-127"Измервателни уреди", гр. Бургас, ул. "Одрин" № 4, в. ф. 48 940 чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-12-01 10:25:0301.12.2020 10:25ПРЕГЛЕД
JFC-2020-126"Уреди за домакинството, вкл. кухненско оборудване и техника", гр. Бургас, ул. Одрин № 4, в. ф. 48 940чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-26 17:21:1226.11.2020 17:21ПРЕГЛЕД
JFC-2020-125„Специално работно облекло”, гр. София 1606, бул. „Генерал Тотлебен” №34 - в. ф. 22970чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-26 17:14:2126.11.2020 17:14ПРЕГЛЕД
JFC-2020-124„ Абонаментно поддържане и ремонт на климатична техника”, в. ф. 48960-София, гр. София, бул. „Цариградско шосе“, № 111чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-25 14:14:1325.11.2020 14:14ПРЕГЛЕД
JFC-2020-123"Пожарогасители,пожарогасителни и пожарозащитни средства и оборудване", в. ф. 24850 - Змейовопо реда на чл. 148, ал. 1, т. 5 от ЗОП, със стойност по чл. 20, ал. 1, т.4, б. „д” от ЗОП2020-11-25 12:13:0425.11.2020 12:13ПРЕГЛЕД
JFC-2020-122Позиция № 1: Ремонт на мълниезащитна уредба на сграда инв. № 1 (№ 135 по кадастрална карта) “Щаб“ с площ 432,24 м2, ведно със сграда инв.№ 18 (№ 112 по кадастрална карта) “Вещеви склад - 1÷6“ с площ 307,66 м2;Позиция № 2: Ремонт на мълниезащитна уредба на сграда с инв. № 12 (№ 147 по кадастрална карта) “Логистика“ с площ 105,67 м2; Позиция № 3: Ремонт на мълниезащитна уредба на сграда инв. № 7 (№ 149 по кадастрална карта) “Столова и кухненски блок“ с площ 410,02 м2, в. ф. 22680 – Карловочл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-24 17:38:4224.11.2020 17:38ПРЕГЛЕД
JFC-2020-121„Изработка на щемпели и печати”- 2 бр., гр. Велико Търново, 5000, м. Дълга лъка, п. кутия 196, в. ф. 22060чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-23 16:28:5423.11.2020 16:28ПРЕГЛЕД
JFC-2020-120Закупуване и доставка на „Измервателни уреди”- Ултразвуков дебеломер за различни материали 0.75 ÷ 220 мм,: гр. Велико Търново, 5000, м. Дълга лъка, п. кутия 196, в. ф. 22060 чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-23 16:21:5723.11.2020 16:21ПРЕГЛЕД
JFC-2020-119„Доставка на хладилници и хладилни витрини”, гр. София 1606, бул. „Генерал Тотлебен” № 34 - в. ф. 229702020-11-23 12:24:4123.11.2020 12:24ПРЕГЛЕД
JFC-2020-118„ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” за нуждите на военно формирование 24510 - Софиячл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-23 12:14:0823.11.2020 12:14ПРЕГЛЕД
JFC-2020-117„ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” за нуждите на военно формирование 24510 - София чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-23 12:11:5523.11.2020 12:11ПРЕГЛЕД
JFC-2020-116„УСЛУГИ ПО ПОДДРЪЖКА, ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ПАРНИ, ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ И ОТОПЛИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ” за нуждите на военно формирование 24510 - Софиячл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-23 12:08:4123.11.2020 12:08ПРЕГЛЕД
JFC-2020-115„Доставка на хладилници, хладилни витрини и телевизионни приемници”, с.Горна Малина, общ. Елин Пелин, обл.София, в. ф. 18270 – Горна Малиначл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-19 10:02:3219.11.2020 10:02ПРЕГЛЕД
JFC-2020-114„Доставка на хладилници и хладилни витрини”, с.Горна Малина, общ. Елин Пелин, обл.София, в. ф. 18270 – Горна Малиначл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-19 09:54:4319.11.2020 09:54ПРЕГЛЕД
JFC-2020-113„Авариен ремонт на оберлихта до сектор А1 във вътрешния двор на административната сграда във войскови район 1014 - София на в. ф. 22970-София”чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2020-11-18 15:51:5818.11.2020 15:51ПРЕГЛЕД
JFC-2020-112"Разходи за осигуряване на безопасни условия на труд", в. ф. 48940 - Бургас, ул. "Одрин" №4 чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-16 16:37:4116.11.2020 16:37ПРЕГЛЕД
JFC-2020-111Пълно техническо обследване на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали, в. ф. 42 700 - Сливенчл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-13 13:01:0813.11.2020 13:01ПРЕГЛЕД
JFC-2020-110„Уреди за домакинството, включително кухненско оборудване и техника”, с.Горна Малина, общ. Елин Пелин, обл.София, в. ф. 18270 – Горна Малина.чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-13 12:51:1313.11.2020 12:51ПРЕГЛЕД
JFC-2020-109"Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения по ЦОП" за в. ф. 52 370 - Негушевочл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-11 16:28:4411.11.2020 16:28ПРЕГЛЕД
JFC-2020-108"Резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения по ЦОП" за в. ф. 52 370 - Негушевочл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-11 16:23:1011.11.2020 16:23ПРЕГЛЕД
JFC-2020-107„Резервни части и консумативи за моторни триони и моторни храсторези”; с. Горна Малина, обл.София, в. ф. 18270 – Горна Малиначл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-10 12:07:1110.11.2020 12:07ПРЕГЛЕД
JFC-2020-106“Материали и консумативи за домакинството /вкл. кухненска посуда, прибори за хранене и др. подобни/”, гр. София 1606, бул. „Генерал Тотлебен” №34 – в. ф. 22970чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-10 09:55:0510.11.2020 09:55ПРЕГЛЕД
JFC-2020-105„Инструменти, включително ръчни, електромеханични и инструменти с двигател” във в. ф. 22960 – Царева ливадачл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-10 09:46:4310.11.2020 09:46ПРЕГЛЕД
JFC-2020-104„Електроматериали, принадлежности и др./включително ел. табла” във в. ф. 22680 - Карловочл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-06 14:15:1906.11.2020 14:15ПРЕГЛЕД
JFC-2020-103Осветителни уреди и електрически лампи, части и аксесоари за тях”. 1.2. Място на изпълнение/доставка: с.Горна Малина, обл.София, в. ф. 18270 – Горна Малиначл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-04 15:29:5304.11.2020 15:29ПРЕГЛЕД
JFC-2020-102„УСЛУГИ ПО ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ”, Военно формирование 32830 – с. Асен – п.к. 6149чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-04 15:14:5104.11.2020 15:14ПРЕГЛЕД
JFC-2020-101"Материали за безопасни условия на труд" за в. ф. 48940, гр. Бургас, ул. "Одрин" № 4чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-04 14:40:5804.11.2020 14:40ПРЕГЛЕД
JFC-2020-100 "Закупуване и изпитване на лични предпазни средства" за в. ф. 48940, гр. Бургас, ул. "Одрин" № 4чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-04 14:31:4904.11.2020 14:31ПРЕГЛЕД
JFC-2020-099"Батерии" за в. ф. 48940, гр. Бургас, ул. "Одрин" № 4чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-04 14:24:2304.11.2020 14:24ПРЕГЛЕД
JFC-2020-098„Заваръчна техника, аксесоари и консумативи” гр.София , 1784 , ж.к. „Младост” 1 , кв.”Полигона”, бул.”Цариградско шосе” № 113-А военно формирование – 22620-Софиячл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-04 14:08:3904.11.2020 14:08ПРЕГЛЕД
JFC-2020-097„Инструменти, включително ръчни електромеханични и инструменти с двигател” гр.София , 1784 , ж.к. „Младост” 1 , кв.”Полигона”, бул.”Цариградско шосе” № 113-А в. ф. – 22620-Софиячл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-04 14:04:5504.11.2020 14:04ПРЕГЛЕД
JFC-2020-096" Железария ", гр.София , п.к.1784, ж.к.”Младост”1, кв.”Полигона”, бул.”Цариградско шосе” № 113-А, в. ф. 22620-Софиячл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2020-11-04 12:48:2104.11.2020 12:48ПРЕГЛЕД
JFC-2020-095"Бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни", гр.София , 1784 , ж.к. „Младост” 1, кв.”Полигона”, бул.”Цариградско шосе” № 113-А в. ф. – 22620-Софиячл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2020-11-04 12:44:5904.11.2020 12:44ПРЕГЛЕД
JFC-2020-0934"Абразивни продукти", гр.София , 1784 , ж.к. „Младост” 1 , кв.”Полигона”, бул.”Цариградско шосе” № 113-А в. ф. – 22620-Софиячл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-04 12:30:4804.11.2020 12:30ПРЕГЛЕД
JFC-2020-093„Инструменти, включително ръчни,електромеханични и инструменти с двигател” за в. ф. 48 960 - Софиячл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-04 12:13:0604.11.2020 12:13ПРЕГЛЕД
JFC-2020-092„Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/”, гр. София 1784, ж.к.”Младост”, кв.”Полигона”, бул.“Цариградско шосе” № 113-А – в. ф. 22620чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-04 11:51:0704.11.2020 11:51ПРЕГЛЕД
JFC-2020-091„Консумативи за обслужване на техника ”гр. София 1784, ж.к.”Младост”, кв.”Полигона”, бул.“Цариградско шосе” № 113-А – в. ф. 22620чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-04 11:47:4904.11.2020 11:47ПРЕГЛЕД
JFC-2020-090„Резервни части за средства за механизация на товаро – разтоварните работи" за военно формирование 22620 - Софиячл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-04 11:33:0204.11.2020 11:33ПРЕГЛЕД
JFC-2020-089„Резервни части и консумативи за инженерна техника и агрегати" за военно формирование 22620 - Софиячл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-04 11:28:4604.11.2020 11:28ПРЕГЛЕД
JFC-2020-088„Моторни триони, храсторези, косачки, уреди за обдухване на листа и оборудване за тях" за Военно формирование 52370 - Негушевочл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-04 10:54:4604.11.2020 10:54ПРЕГЛЕД
JFC-2020-087„Резервни части и консумативи за моторни триони, моторни коси и храсторези” за Военно формирование 52370 - Негушевочл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-04 10:49:2804.11.2020 10:49ПРЕГЛЕД
JFC-2020-086„Ветеринарно-медицински продукти, лабораторно оборудване и консумативи” за Военно формирование 52370 - Негушевочл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-04 10:45:2804.11.2020 10:45ПРЕГЛЕД
JFC-2020-085Измервателни уреди във военно формирование 24 850 - Змейово чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2020-11-04 10:31:0504.11.2020 10:31ПРЕГЛЕД
JFC-2020-084"Услуги по оперативно управление на съоръжения", гр. Сливен, п.к. 8803, в. ф. 42 700 - Сливенчл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-04 09:48:3104.11.2020 09:48ПРЕГЛЕД
JFC-2020-083АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКАчл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2020-11-03 17:14:0403.11.2020 17:14ПРЕГЛЕД
JFC-2020-082ЗАКУПУВАНЕ И ИЗПИТВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВАчл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-03 17:09:3603.11.2020 17:09ПРЕГЛЕД
JFC-2020-081АБРАЗИВНИ ПРОДУКТИчл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-03 17:07:0203.11.2020 17:07ПРЕГЛЕД
JFC-2020-080ЗАВАРЪЧНА ТЕХНИКА, АКСЕСОАРИ И КОНСУМАТИВИчл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-03 17:04:3403.11.2020 17:04ПРЕГЛЕД
JFC-2020-079ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИчл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-03 17:01:0503.11.2020 17:01ПРЕГЛЕД
JFC-2020-078ИНСТРУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЪЧНИ,ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ И ИНСТРУМЕНТИ С ДВИГАТЕЛчл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-03 16:58:2403.11.2020 16:58ПРЕГЛЕД
JFC-2020-077РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ГСМчл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-03 16:54:5103.11.2020 16:54ПРЕГЛЕД
JFC-2020-076СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛОчл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-03 16:51:2603.11.2020 16:51ПРЕГЛЕД
JFC-2020-075ОБУВКИ ЗАЩИТНИчл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-03 16:48:1903.11.2020 16:48ПРЕГЛЕД
JFC-2020-074ОБЛЕКЛО ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУДчл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-03 16:43:5003.11.2020 16:43ПРЕГЛЕД
JFC-2020-073Химическо почистване, пране чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2020-11-03 13:58:0303.11.2020 13:58ПРЕГЛЕД
JFC-2020-072Канцеларски материали, които не са включени в РС на ЦОПчл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-03 12:31:5403.11.2020 12:31ПРЕГЛЕД
JFC-2020-071Уреди за домакинството, вкл. кухненско оборудване и техникачл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-03 12:26:0803.11.2020 12:26ПРЕГЛЕД
JFC-2020-070Доставка и монтаж на климатици 24000 BTUчл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-03 12:21:2703.11.2020 12:21ПРЕГЛЕД
JFC-2020-069Доставка и монтаж на климатицичл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-11-03 12:17:3803.11.2020 12:17ПРЕГЛЕД
JFC-2020-068ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИчл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2020-11-02 16:24:3602.11.2020 16:24ПРЕГЛЕД
JFC-2020-067ХУДОЖЕСТВЕНА, ТЕХНИЧЕСКА И ДР.СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИТЕРАТУРАчл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2020-11-02 16:20:1402.11.2020 16:20ПРЕГЛЕД
JFC-2020-066РАЗЛИЧНИ УСЛУГИ ПО РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА АВАРИРАЛА ТЕХНИКАчл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2020-11-02 16:15:4402.11.2020 16:15ПРЕГЛЕД
JFC-2020-065ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИчл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2020-11-02 16:07:5002.11.2020 16:07ПРЕГЛЕД
JFC-2020-064Уреди и материали за водопровод и банячл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2020-10-30 13:30:0830.10.2020 13:30ПРЕГЛЕД
JFC-2020-063Резервни части и консумативи за военна техника/ППСчл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2020-10-30 13:23:5230.10.2020 13:23ПРЕГЛЕД
JFC-2020-062Доставка на градинска мебелчл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2020-10-30 13:18:1030.10.2020 13:18ПРЕГЛЕД
JFC-2020-061Доставка на батериичл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-10-30 12:40:0730.10.2020 12:40ПРЕГЛЕД
JFC-2020-060Спортни артикули и екипировкачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2020-10-29 15:05:3729.10.2020 15:05ПРЕГЛЕД
JFC-2020-059Пълно техническо обследване на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материаличл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-10-29 15:00:4029.10.2020 15:00ПРЕГЛЕД
JFC-2020-058„Перилни, почистващи и полиращи препарати”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-10-29 13:38:3729.10.2020 13:38ПРЕГЛЕД
JFC-2020-057„Материали и консумативи за домакинството/вкл. кухненска посуда, прибори за хранене и други подобни”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-10-29 13:34:1829.10.2020 13:34ПРЕГЛЕД
JFC-2020-056Доставка на „Пожарогасители, пожарогасителни и пожарозащитни средства и оборудване”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-10-28 13:10:1528.10.2020 13:10ПРЕГЛЕД
JFC-2020-055Доставка на „ Моторни триони, храсторези, косачки,уреди за обдухване на листа и оборудване за тях”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-10-26 15:17:0426.10.2020 15:17ПРЕГЛЕД
JFC-2020-054Доставка на „Бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-10-23 15:55:2723.10.2020 15:55ПРЕГЛЕД
JFC-2020-053Доставка на „Доставка и монтаж на климатици”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-10-23 15:54:1623.10.2020 15:54ПРЕГЛЕД
JFC-2020-052Доставка на „Доставка и монтаж на климатици”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-10-23 15:53:0523.10.2020 15:53ПРЕГЛЕД
JFC-2020-051Доставка на „Въздушна винтова компресорна станция”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-10-23 15:50:4223.10.2020 15:50ПРЕГЛЕД
JFC-2020-050Доставка на „Въздушно-дихателен апарат”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-10-23 15:47:5923.10.2020 15:47ПРЕГЛЕД
JFC-2020-049„Ремонт на покривната конструкция на сграда № 55 (хранилище № 6) във В.Р. 1489 на в.ф. 24850 – Змейово”чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2020-10-20 15:09:3220.10.2020 15:09ПРЕГЛЕД
JFC-2020-048„Услуга по ремонт на индустриални ЖП-клонове” във в. ф. 28130 – Стражицачл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-10-15 11:15:2415.10.2020 11:15ПРЕГЛЕД
JFC-2020-047РЕМОНТ НА ВЕРТИКАЛНИ ЦИЛИНДРИЧНИ СТОМАНЕНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: О. п. № 1 „Ремонт на вертикален цилиндричен стоманен резервоар за съхранение на гориво-смазочни материали № 41 – 2500 м3 във в. ф. 28930 - Брацигово“. О. п. № 2 „Ремонт на вертикален цилиндричен стоманен резервоар за съхранение на гориво-смазочни материали № 2 – 2500 м3 във в. ф. 24350 - Кочово (район Осетеново)”Открита процедура2020-10-14 12:41:3714.10.2020 12:4102827-2020-0003ПРЕГЛЕД
JFC-2020-046„Материали за безопасни условия на труд”, с.Горна Малина, обл.София, в. ф.18270 – Горна Малина.чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-10-13 16:09:1813.10.2020 16:09ПРЕГЛЕД
JFC-2020-045„Различни видове дограми и свързани с тях аксесоари и компоненти (включително щори и комарници)”, с.Горна Малина, общ. Елин Пелин, обл.София, в. ф. 18270 – Горна Малиначл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-10-12 12:55:1612.10.2020 12:55ПРЕГЛЕД
JFC-2020-044„Строителни материали” за в. ф. 48960-Софиячл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-10-08 16:54:4708.10.2020 16:54ПРЕГЛЕД
JFC-2020-043„ПРОВЕРКА, КАЛИБРИРАНЕ И/ИЛИ РЕМОНТ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ” за нуждите на в. ф. 24510 - Софиячл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-10-07 17:44:1807.10.2020 17:44ПРЕГЛЕД
JFC-2020-042„Авариен ремонт на входа на подземна галерия № 4 във в. р. 1756 на в. ф. 28 930-Брацигово”,п.к. 4579, гр. Брацигово, в.ф. 28 930чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2020-10-06 16:16:2906.10.2020 16:16ПРЕГЛЕД
JFC-2020-041„Тестване, ремонт, осведетелствуване и зареждане на пожарогасителни средства”, с. Горна Малина, обл. София, в. ф. 18270 – Горна Малиначл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-10-06 16:08:3906.10.2020 16:08ПРЕГЛЕД
JFC-2020-040„Авариен ремонт на покрива на сграда № 11 – „Щаб” във ВР 1489 на в.ф. 24850 - Змейово”чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2020-09-17 13:27:2017.09.2020 13:27ПРЕГЛЕД
JFC-2020-039„Инструменти, включително ръчни, електромеханични и инструменти с двигател”, с. Горна Малина, обл. София, в. ф. 18270 – Горна Малиначл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-09-14 10:30:0414.09.2020 10:30ПРЕГЛЕД
JFC-2020-038,,Услуги по поддръжка, обслужване и ремонт на парни, водогрейни котли и отоплителни съоръжения и инсталации”, с.Горна Малина, обл.София, в. ф. 18270 – Горна Малина.чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-09-11 17:20:3311.09.2020 17:20ПРЕГЛЕД
JFC-2020-037,,Авариен ремонт на покрива на сграда № 33 „Хранилище 602” във войскови район 1217 на военно формирование 28130 – Стражица”чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2020-09-10 09:52:4010.09.2020 09:52ПРЕГЛЕД
JFC-2020-036„Авариен ремонт на покрив сграда № 84 Склад ОРМ на в. ф. 22060- Велико Търново”, гр. Велико Търново, м. Дълга лъка, в. ф. 22060 – Велико Търновочл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2020-08-14 14:06:0914.08.2020 14:06ПРЕГЛЕД
JFC-2020-035„Строителни материали”, с. Горна Малина, обл.София, в. ф. 18270 – Горна Малиначл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-08-14 11:09:3014.08.2020 11:09ПРЕГЛЕД
JFC-2020-034„Услуги по поддръжка, обслужване и ремонт на парни, водогрейни котли и отоплителни съоръжения и инсталации”, чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-08-14 10:49:0114.08.2020 10:49ПРЕГЛЕД
JFC-2020-033„Ремонт на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали по обособени позиции”, която включва 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонт на вертикален цилиндричен стоманен резервоар за съхранение на гориво-смазочни материали №41 – 2500 м3 във военно формирование 28930 -Брацигово“. Обособена позиция № 2 „Ремонт на вертикален цилиндричен стоманен резервоар за съхранение на гориво-смазочни материали №2 – 2500 м3 във военно формирование 24350 -Кочово (район Осетеново)”Открита процедура2020-08-17 12:20:0417.08.2020 12:2002827-2020-0002ПРЕГЛЕД
JFC-2020-032„Доставка на мрежови устройства за управление и разпределение на потоци (рутери)”чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 186 от ЗОП 2020-08-11 13:52:5011.08.2020 13:52
ПРЕГЛЕД
JFC-2020-031„Авариен ремонт на покрива на сграда № 67 / Парк ПТО / във ВР 1036 - Г.Баня с ползвател военно формирование 22980чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2020-08-07 12:03:3707.08.2020 12:03ПРЕГЛЕД
JFC-2020-030„Специално работно облекло”, в. ф. 52370 - Негушево, адрес: с. Негушево общ. Горна Малина, обл. Софиячл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-08-07 11:43:2307.08.2020 11:43ПРЕГЛЕД
JFC-2020-029„Материали за безопасни условия на труд”, Военно формирование 52370 - Негушево, адрес: с. Негушево общ. Горна Малина, обл. Софиячл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-08-07 11:38:1507.08.2020 11:38ПРЕГЛЕД
JFC-2020-028„Железария“, гр.Карлово, ПК4300, в. ф. 22680, ул. „Дъбенско шосе“чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-08-04 17:37:5604.08.2020 17:37ПРЕГЛЕД
JFC-2020-027„Железария” за гр. Пловдив 4002, бул. „Пещерско шосе” № 57– в. ф. 26070чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-07-31 15:46:4431.07.2020 15:46ПРЕГЛЕД
JFC-2020-026„Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/”, гр. София 1784, ж.к.”Младост”, кв.”Полигона”, бул.“Цариградско шосе” № 113-А – в. ф. 22620чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-07-28 16:10:2328.07.2020 16:10ПРЕГЛЕД
JFC-2020-025Авариен ремонт на покрива на сграда № 16 „Склад за техническо имущество за ГСМ”, във войскови район 1756 на военно формирование 28 930-Брациговочл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2020-07-24 16:31:5024.07.2020 16:31ПРЕГЛЕД
JFC-2020-024„Абонаментно поддържане, техническо обслужване и ремонт на пожароизвестителни и пожарогасителни системи”,гр. София 1606, бул. „Генерал Тотлебен” № 34 – Военно формирование 22970 чл. 148, ал. 1, т. 5 от ЗОП, със стойност по чл. 20, ал. 1, т.4, б. „д” от ЗОП2020-07-22 14:59:1622.07.2020 14:59ПРЕГЛЕД
JFC-2020-023„Услуги по оперативно управление на енергийни съоръжения”в. ф. 22620-София, гр.София , 1784 , ж.к. „Младост” 1, кв. ”Полигона”, бул. ”Цариградско шосе” № 113-Ачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2020-07-17 13:53:1117.07.2020 13:53ПРЕГЛЕД
JFC-2020-022„Резервни части и консумативи за противопожарна техника и оборудване” във военно формирование 28 930-Брациговочл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-07-17 12:19:2617.07.2020 12:19ПРЕГЛЕД
JFC-2020-021„Ремонт на покривната конструкция на сграда № 55” (Хранилище № 6), във В.Ф. 24850 - ЗМЕЙОВОчл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2020-07-09 15:59:0609.07.2020 15:59ПРЕГЛЕД
JFC-2020-020„1179/Р-Ремонт на сграда № 59 и на сграда № 62” (ремонт на покривна кострукция) във Военно формирование 22780-Долно Камарци, адрес: с. Долно Камарци, п. к. 2137, обл. Софийскачл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2020-07-06 12:15:0206.07.2020 12:15ПРЕГЛЕД
JFC-2020-019,,1217/Р – Ремонт на покрива на сграда № 31 (хранилище № 501) във военно формирование 28130 – Стражица”чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2020-07-06 09:46:4806.07.2020 09:46ПРЕГЛЕД
JFC-2020-018„Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/” за Военно формирование 52370 - Негушево, адрес: с. Негушево общ. Горна Малина, обл. Софиячл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-06-30 11:39:1630.06.2020 11:39ПРЕГЛЕД
JFC-2020-017„Уреди и материали за водопровод и баня /вкл.санитарни изделия/” Военно формирование 52370 - Негушево, адрес: с. Негушево общ. Горна Малина, обл. Софиячл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-06-29 14:27:0529.06.2020 14:27ПРЕГЛЕД
JFC-2020-016„Строителни материали” Военно формирование 52370 - Негушево, адрес: с. Негушево общ. Горна Малина, обл. Софиячл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-06-29 14:24:2329.06.2020 14:24ПРЕГЛЕД
JFC-2020-015„Подови покрития” Военно формирование 52370 - Негушево, адрес: с. Негушево общ. Горна Малина, обл. Софиячл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-06-29 14:20:5629.06.2020 14:20ПРЕГЛЕД
JFC-2020-014„Осветителни уреди и електрически лампи, части и аксесоари за тях” Военно формирование 52370 - Негушево, адрес: с. Негушево общ. Горна Малина, обл. Софиячл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-06-29 14:13:5029.06.2020 14:13ПРЕГЛЕД
JFC-2020-013„Електроматериали, принадлежности и др. /включително ел. табла/” за Военно формирование 52370 - Негушево, адрес: с. Негушево общ. Горна Малина, обл. Софиячл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-06-29 14:09:4629.06.2020 14:09ПРЕГЛЕД
JFC-2020-012„Бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни” за Военно формирование 52370 - Негушево, адрес: с. Негушево общ. Горна Малина, обл. Софиячл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-06-29 14:01:4429.06.2020 14:01ПРЕГЛЕД
JFC-2020-011„Батерии” за Военно формирование 52370 - Негушево, адрес: с. Негушево общ. Горна Малина, обл. Софиячл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-06-24 16:14:1724.06.2020 16:14ПРЕГЛЕД
JFC-2020-010„Услуги по обслужване и ремонт на електроразпределителни съоръжения и мрежи, трансформаторни съоръжения и трафопостове” във войскови район 1699 на военно формирование 32450 - Мокренчл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-06-19 11:02:2219.06.2020 11:02ПРЕГЛЕД
JFC-2020-009„Инструменти, включително ръчни електромеханични и инструменти с двигател”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-06-18 15:16:3618.06.2020 15:16ПРЕГЛЕД
JFC-2020-008"Текущ ремонт на недвижимо имущество на сграда № 35 във войскови район 1291 на военно формирование 26910 – Радко Димитриево"чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2020-06-16 17:34:1316.06.2020 17:34ПРЕГЛЕД
JFC-2020-006Ремонт на покрив на сградачл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2020-06-15 14:03:5615.06.2020 14:03ПРЕГЛЕД
JFC-2020-005„Доставка на въглища”чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки2020-06-10 10:33:2210.06.2020 10:339099899ПРЕГЛЕД
JFC-2020-004„Услуги по обслужване и ремонт на електроразпределителни съоръжения и мрежи, трансформаторни съоръжения и трафопостове” за в. ф. 22970 - Софиячл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2020-06-02 11:00:0602.06.2020 11:00ПРЕГЛЕД
JFC-2020-003"Лабораторни реактиви и консумативи" за в. ф. 24510 - Софиячл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-04-21 09:58:0521.04.2020 09:58ПРЕГЛЕД
JFC-2020-002 ,,Xимически продукти" за в. ф. 24510 - Coфиячл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки2020-04-21 09:39:2221.04.2020 09:39ПРЕГЛЕД
JFC-2020-001„Доставка на маршрутизиращи устройства (рутери)”чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 186 от ЗОП 2020-03-24 17:42:5124.03.2020 17:42
ПРЕГЛЕД
JFC-2019-118„Железария”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-11-20 13:46:3920.11.2019 13:46ПРЕГЛЕД
JFC-2019-117„Мрежово устройство за предоставяне и управление на услуги”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-11-18 11:23:1718.11.2019 11:23ПРЕГЛЕД
JFC-2019-116„Строителни материали”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-11-15 14:27:0015.11.2019 14:27ПРЕГЛЕД
JFC-2019-115„Авариен ремонт на водопровод (част), захранващ санитарните възли в сектор А3 на административната сграда във войскови район 1014 на военно формирование 22970-София” чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2019-11-14 23:48:3114.11.2019 23:48ПРЕГЛЕД
JFC-2019-114„Различни видове дограми и свързаните с тях аксесоари и компоненти/вкл.щори/“чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-11-13 16:25:3313.11.2019 16:25ПРЕГЛЕД
JFC-2019-113„Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-11-13 14:33:1213.11.2019 14:33ПРЕГЛЕД
JFC-2019-112„Авариен ремонт на канализационна инсталация в административна сграда № 164 във войскови район № 1013 на военно формирование 48960-София”чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2019-11-12 20:40:4212.11.2019 20:40ПРЕГЛЕД
JFC-2019-111„Пожарогасители, пожарогасителни и пожарозащитни средства и оборудване”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-11-12 09:58:4212.11.2019 09:58ПРЕГЛЕД
JFC-2019-110„Авариен ремонт на участък от външна канализационна тръба, включваща се в ревизионна шахта във войскови район 1014 на военно формирование 22970-София” чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2019-11-12 08:48:2412.11.2019 08:48ПРЕГЛЕД
JFC-2019-109„Доставка на перилни, почистващи и полиращи препарати”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-11-11 15:49:0011.11.2019 15:49ПРЕГЛЕД
JFC-2019-108„Уреди за домакинството включително кухненско оборудване и техника”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-11-11 15:42:5911.11.2019 15:42ПРЕГЛЕД
JFC-2019-107„Авариен ремонт на сграда № 1 (УП „Чубра”) във войскови район 1474 на военно формирование 32450 - Мокрен" чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2019-11-08 21:37:5508.11.2019 21:37ПРЕГЛЕД
JFC-2019-106Подръжка,обслужване и ремонт на водогрейни котли и отоплителни съоръжения и инсталациичл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-11-07 15:25:1207.11.2019 15:25ПРЕГЛЕД
JFC-2019-105Инструменти, включително ръчни електромеханични и инструменти с двигателчл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-11-07 15:20:5207.11.2019 15:20ПРЕГЛЕД
JFC-2019-104„Авариен ремонт на еркера между 8 и 9 етаж в сектор Г и на част от парапетите и таваните на терасите в секторите А1, А3, Б1 и Б3 на административната сграда във ВР 1014 на военно формирование 22970”чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2019-11-07 09:10:2907.11.2019 09:10ПРЕГЛЕД
JFC-2019-103„Авариен ремонт на част от покрива на сграда Битов корпус /сграда № 20 и №21/ във ВР 1036 - Г.Баня с ползвател военно формирование 22980“чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2019-11-05 16:10:4305.11.2019 16:10ПРЕГЛЕД
JFC-2019-102Авариен ремонт на сграда № 35 /ЩАБ/ във войскови район 1291 на военно формирование 26910 – Радко Димитриевочл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2019-11-05 09:18:4605.11.2019 09:18ПРЕГЛЕД
JFC-2019-101„Закупуване на уреди за домакинството, включително кухненско оборудване и техника”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-11-04 22:46:4104.11.2019 22:46ПРЕГЛЕД
JFC-2019-100„Уреди за домакинство, включително кухненско оборудване и техника”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-11-01 11:03:5701.11.2019 11:03ПРЕГЛЕД
JFC-2019-099„Абонаментно поддържане и ремонт на климатична техника”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-10-31 16:20:3731.10.2019 16:20ПРЕГЛЕД
JFC-2019-098Доставка на материали за безопасни условия на трудчл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-10-31 16:17:3831.10.2019 16:17ПРЕГЛЕД
JFC-2019-097„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на соларни и термопомпени станции”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-10-31 16:12:0531.10.2019 16:12ПРЕГЛЕД
JFC-2019-096„Резервни части за авариен ремонт на военна техника”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-10-31 16:08:1731.10.2019 16:08ПРЕГЛЕД
JFC-2019-095„Авариен ремонт на сграда No 6 „хранилище No 567” във ВР 1574 на военно формирование 22680 –Карлово”чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2019-10-30 15:41:3630.10.2019 15:41ПРЕГЛЕД
JFC-2019-094„Доставка и монтаж на климатици”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-10-29 10:09:5729.10.2019 10:09ПРЕГЛЕД
JFC-2019-093„Услуга по ремонт и поддържане помпи за течности”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-10-28 16:13:4928.10.2019 16:13ПРЕГЛЕД
JFC-2019-092„Инструменти, включително ръчни, електромеханични и инструменти с двигател”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-10-28 15:52:3028.10.2019 15:52ПРЕГЛЕД
JFC-2019-091„Резервни части за авариен ремонт на военна техника”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-10-28 15:48:2428.10.2019 15:48ПРЕГЛЕД
JFC-2019-090„Авариен ремонт на покрива на сграда № 6 /хранилище/ във военно формирование 28590 – Ресен ”чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2019-10-28 15:43:1128.10.2019 15:43ПРЕГЛЕД
JFC-2019-089"Авариен ремонт на сграда" (ремонт на покривна контрукция) чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2019-10-28 15:38:1828.10.2019 15:38ПРЕГЛЕД
JFC-2019-088„Почистване на канализационна мрежа, канали, шахти и септични ями”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-10-24 09:53:5924.10.2019 09:53ПРЕГЛЕД
JFC-2019-087„Авариен ремонт на покрив сграда № 101 /склад/ на военно формирование 22060- Велико Търново”чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2019-10-23 14:28:4823.10.2019 14:28ПРЕГЛЕД
JFC-2019-086„Авариен ремонт на покрив сграда № 100 /склад/ на военно формирование 22060- Велико Търново”чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2019-10-23 14:24:4123.10.2019 14:24ПРЕГЛЕД
JFC-2019-085„Уреди за домакинство, включително кухненско оборудване и техника”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-10-18 12:58:4318.10.2019 12:58ПРЕГЛЕД
JFC-2019-084„Електроматериали, принадлежности и др. /включително ел. табла/”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-10-18 12:55:5418.10.2019 12:55ПРЕГЛЕД
JFC-2019-083„Доставка на въглища”чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки2019-10-21 17:42:3821.10.2019 17:42ПРЕГЛЕД
JFC-2019-082„Резервни части и консумативи за автомобили/ППС”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-10-14 17:03:5214.10.2019 17:03ПРЕГЛЕД
JFC-2019-081„Резервни части и консумативи за ГСМ оборудване и технически средства” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-10-14 11:17:2814.10.2019 11:17ПРЕГЛЕД
JFC-2019-080„Зареждане на бутилки с технически газове /СО2/”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-10-14 11:13:0514.10.2019 11:13ПРЕГЛЕД
JFC-2019-079„ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-10-10 09:41:1310.10.2019 09:41ПРЕГЛЕД
JFC-2019-078„ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-10-10 09:38:1810.10.2019 09:38ПРЕГЛЕД
JFC-2019-077„ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-10-10 09:35:2410.10.2019 09:35ПРЕГЛЕД
JFC-2019-076„Материали и консумативи за домакинството /вкл. кухненска посуда, прибори за хранене и др. подобни”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-10-09 14:04:4809.10.2019 14:04ПРЕГЛЕД
JFC-2019-075„Доставка на резервни части и консумативи за моторни триони и моторни храсторези”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-10-09 10:41:3109.10.2019 10:41ПРЕГЛЕД
JFC-2019-074„Превоз на личния състав на военно формированиe 28860 – Горна Малина от град Ботевград до месторабота и обратно”Открита процедура2019-10-10 11:39:4210.10.2019 11:39ПРЕГЛЕД
JFC-2019-073„Средства за физическа сигурност за защита на класифицирана информация в зони за сигурност”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-09-30 11:59:5330.09.2019 11:59ПРЕГЛЕД
JFC-2019-072„Услуги по поддръжка, обслужване и ремонт на парни, водогрейни котли и отоплителни инсталации”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-09-27 15:11:2427.09.2019 15:11ПРЕГЛЕД
JFC-2019-071„Тестване, ремонт, осведетелствуване и зареждане на пожарогасителни средства”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-09-27 15:07:5027.09.2019 15:07ПРЕГЛЕД
JFC-2019-070„Доставка на електроматериали, принадлежности и други включително ел.табла”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-09-26 21:48:5526.09.2019 21:48ПРЕГЛЕД
JFC-2019-069„Услуги по обслужване и ремонт на електроразпределителни съоръжения и мрежи, трансформаторни съоръжения и трафопостове”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-09-24 15:55:2324.09.2019 15:55ПРЕГЛЕД
JFC-2019-068„Доставка на въглища”чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки2019-09-24 17:25:5024.09.2019 17:25ПРЕГЛЕД
JFC-2019-067„Доставка на железария”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-09-21 15:41:4121.09.2019 15:41ПРЕГЛЕД
JFC-2019-066Закупуване на кабели и свързани с тях продукта чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-09-03 16:06:5303.09.2019 16:06ПРЕГЛЕД
JFC-2019-065„Доставка на резервни части и консумативи за автомобили”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-09-03 11:59:5703.09.2019 11:59ПРЕГЛЕД
JFC-2019-064Доставка на въглища - брикети в чували по 40 кгчл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-08-27 15:56:2127.08.2019 15:56ПРЕГЛЕД
JFC-2019-063„Доставка на батерии”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-08-27 15:52:4327.08.2019 15:52ПРЕГЛЕД
JFC-2019-062„Доставка на уреди и материали за водопровод и баня (включително санитарни изделия)чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-08-26 16:32:3326.08.2019 16:32ПРЕГЛЕД
JFC-2019-061„Доставка на въглища”чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки2019-08-27 11:07:1627.08.2019 11:07ПРЕГЛЕД
JFC-2019-060„Доставка на материали и консумативи за домакинството/вкл. кухненска посуда, прибори за хранене и др.подобни/”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-08-26 15:15:0426.08.2019 15:15ПРЕГЛЕД
JFC-2019-059„Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-08-23 14:40:3623.08.2019 14:40ПРЕГЛЕД
JFC-2019-058Доставка на въглищачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-08-12 11:10:4412.08.2019 11:10ПРЕГЛЕД
JFC-2019-057„Доставка на батерии”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-08-08 08:56:4008.08.2019 08:56ПРЕГЛЕД
JFC-2019-056„Ремонт на покривната хидроизолация на сграда № 2 „Административна сграда“ във В.Р. 1057 на в.ф. 54300 – София”чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2019-08-05 13:55:1705.08.2019 13:55ПРЕГЛЕД
JFC-2019-055„Доставка на строителни материали”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-07-29 15:01:1729.07.2019 15:01ПРЕГЛЕД
JFC-2019-054Авариен ремонт на Хидроизолация на покривна конструкция на сграда – войскови склад във в. ф. 24540 - Светленчл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2019-07-29 09:42:2529.07.2019 09:42ПРЕГЛЕД
JFC-2019-053„Закупуване на перилни, почистващи и полиращи препарати”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-07-26 09:49:1726.07.2019 09:49ПРЕГЛЕД
JFC-2019-052Доставка на въглищачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-07-26 09:11:1026.07.2019 09:11ПРЕГЛЕД
JFC-2019-051„Уреди за домакинството, включително кухненско оборудване и техника”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-07-26 09:04:4826.07.2019 09:04ПРЕГЛЕД
JFC-2019-050„Закупуване на Въглища”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-07-25 11:34:2325.07.2019 11:34ПРЕГЛЕД
JFC-2019-049„Закупуване на Въглища”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-07-23 09:36:1223.07.2019 09:36ПРЕГЛЕД
JFC-2019-048Доставка на въглищачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-07-23 08:45:4423.07.2019 08:45ПРЕГЛЕД
JFC-2019-047„Доставка и монтаж на електроагрегат”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-07-22 16:50:2822.07.2019 16:50ПРЕГЛЕД
JFC-2019-046Закупуване и доставка на въглищачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-07-22 13:43:4022.07.2019 13:43ПРЕГЛЕД
JFC-2019-045„Абонаментно поддържане, обслужване и ремонт на сигнално – охранителни системи, системи за физическа сигурност, контрол на достъпа и видеонаблюдение”по реда на чл. 148, ал. 1, т. 5 от ЗОП, със стойност по чл. 20, ал. 1, т.4, б. „д” от ЗОП2019-07-19 09:37:5119.07.2019 09:37ПРЕГЛЕД
JFC-2019-044Доставка на “Въглища” /пресети, пакетирани по 25 кгчл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-07-18 14:59:4518.07.2019 14:59ПРЕГЛЕД
JFC-2019-043Доставка на въглищачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-07-18 14:53:1918.07.2019 14:53ПРЕГЛЕД
JFC-2019-042„1731/Р Ремонт на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали № 112 – 1000 м3 и № 132 - 1000 м3 във военно формирование 24350-Кочово”Открита процедура2019-07-19 11:47:0319.07.2019 11:47ПРЕГЛЕД
JFC-2019-041Доставка на “Въглища” /пресети, пакетирани по 25 кгчл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-07-15 16:14:1015.07.2019 16:14ПРЕГЛЕД
JFC-2019-040Доставка на въглищачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-07-15 16:08:2015.07.2019 16:08ПРЕГЛЕД
JFC-2019-039 „Поддръжка и ремонт на хардуер и периферни устройства”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-07-08 11:16:5608.07.2019 11:16ПРЕГЛЕД
JFC-2019-038„Различни видове дограми и свързани с тях аксесоари и компоненти/включително щори”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-07-02 14:46:0202.07.2019 14:46ПРЕГЛЕД
JFC-2019-037Ремонт на покрива на сграда № 15 /хранилище 410/ във ВР 1179 на военно формирование 24480 – Ловеччл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2019-07-02 09:39:4302.07.2019 09:39ПРЕГЛЕД
JFC-2019-036,,Ремонт на покривана сграда № 10 (ЩАБ) във В.Р. 1569 на в. ф.42610 - Козарскочл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2019-07-01 09:02:1001.07.2019 09:02ПРЕГЛЕД
JFC-2019-035"Бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни"чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-06-24 08:42:3624.06.2019 08:42ПРЕГЛЕД
JFC-2019-034„Авариен ремонт на покривната хидроизолация на сграда № 62 „Пункт за техническо обслужване” (във ВР 1574) на военно формирование 22680 – Карловочл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2019-06-19 09:43:3919.06.2019 09:43ПРЕГЛЕД
JFC-2019-033„Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-06-18 09:01:4318.06.2019 09:01ПРЕГЛЕД
JFC-2019-032Текущ ремонт на сграда № 68 (хранилище № 246) във ВР 1290 на военно формирование 22720– Смядовочл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2019-06-17 13:14:1717.06.2019 13:14ПРЕГЛЕД
JFC-2019-031,,Уреди и материали за водопровод и банячл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-06-14 13:47:0114.06.2019 13:47ПРЕГЛЕД
JFC-2019-030„Специално работно облекло”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-06-14 13:44:3514.06.2019 13:44ПРЕГЛЕД
JFC-2019-029„Строителни материали”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-06-14 13:41:5914.06.2019 13:41ПРЕГЛЕД
JFC-2019-028„Материали и консумативи за домакинство”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-06-14 13:38:4214.06.2019 13:38ПРЕГЛЕД
JFC-2019-027„Резервни части и консумативи за моторни триони и моторни храсторези”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-06-14 13:35:4214.06.2019 13:35ПРЕГЛЕД
JFC-2019-026„Кабели и свързани с тях продукти”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-06-14 13:33:3314.06.2019 13:33ПРЕГЛЕД
JFC-2019-025„Електроматериали, принадлежности и др./вкл. ел. табла/”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-06-14 13:30:2114.06.2019 13:30ПРЕГЛЕД
JFC-2019-024„Ветеринарно-медицински продукти, лабораторно оборудване и консумативи”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-06-14 13:27:2714.06.2019 13:27ПРЕГЛЕД
JFC-2019-023„Материали за безопасни условия на труд”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-06-14 13:24:4614.06.2019 13:24ПРЕГЛЕД
JFC-2019-022„Бои, лакове, разредители, лепила и др. сходни”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-06-14 13:21:1414.06.2019 13:21ПРЕГЛЕД
JFC-2019-021 „Резервни части и консумативи за моторни триони и моторни храсторези”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-06-14 13:17:0014.06.2019 13:17ПРЕГЛЕД
JFC-2019-020„Ремонт на покривната хидроизолация на сграда № 79 (хранилище № 34) във В.Р. 1489 на в.ф. 24850 – Змейово”чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2019-06-11 20:00:1711.06.2019 20:00ПРЕГЛЕД
JFC-2019-019„Ремонт на покрива на сграда № 65 (хранилище № 20) във В.Р. 1489 на в.ф. 24850 – Змейово”чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2019-06-11 19:57:3811.06.2019 19:57ПРЕГЛЕД
JFC-2019-018„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на соларни и термопомпени станции”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-06-06 20:16:5906.06.2019 20:16ПРЕГЛЕД
JFC-2019-017„Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-06-05 15:35:2005.06.2019 15:35ПРЕГЛЕД
JFC-2019-016„Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-06-03 14:51:5703.06.2019 14:51ПРЕГЛЕД
JFC-2019-015„Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на военни формирования към Съвместното командване на силите и обектите към тях с 2(две) обособени позициидоговаряне без предварително обявление2019-05-30 14:10:2530.05.2019 14:10ПРЕГЛЕД
JFC-2019-014„1099/Ремонт на обекти под № 172 и под № 173 във войскови район 1099 на военно формирование 18270-Горна Малина”чл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП 2019-05-29 11:49:4329.05.2019 11:49ПРЕГЛЕД
JFC-2019-013„Доставка на материали и консумативи за домакинството (включително кухненски посуда, прибори за хранене и други подобни)”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-05-28 09:26:3828.05.2019 09:26ПРЕГЛЕД
JFC-2019-012„Доставка на перилни, почистващи и полиращи препарати”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-05-27 15:43:3127.05.2019 15:43ПРЕГЛЕД
JFC-2019-011Доставка на уреди и материали за водопровод и баня (включително санитарни изделия)“чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-05-17 16:01:4717.05.2019 16:01ПРЕГЛЕД
JFC-2019-010„Доставка на интернет”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-05-13 15:28:1613.05.2019 15:28ПРЕГЛЕД
JFC-2019-009„ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-05-09 09:23:2009.05.2019 09:23ПРЕГЛЕД
JFC-2019-008„Доокомплектовка на наличния във военно формирование 24510-София автоматичен потенциометричен титратор – MPT Titrino 798, Metrohm – Швейцария”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-05-09 09:18:2409.05.2019 09:18ПРЕГЛЕД
JFC-2019-007„Доставка на Мрежово устройство за управление и разпределение на потоци” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-05-03 09:05:0703.05.2019 09:05ПРЕГЛЕД
JFC-2019-006„Доставка на Мрежови комутатори” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-05-03 09:00:1603.05.2019 09:00ПРЕГЛЕД
JFC-2019-005„Превоз на личен състав до месторабота и обратно по обособени позиции“Открита процедура2019-04-15 16:08:4815.04.2019 16:08ПРЕГЛЕД
JFC-2019-004„Доставка на полуремарке, трайлерно за седлови влекач”чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки2019-04-01 16:03:4301.04.2019 16:03ПРЕГЛЕД
JFC-2019-003„ПРОВЕРКА, КАЛИБРИРАНЕ И/ИЛИ РЕМОНТ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-03-07 14:42:0807.03.2019 14:42ПРЕГЛЕД
JFC-2019-002„Доставка на 25 броя касови апарати за нуждите на бригада „Логистика”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2019-01-21 13:30:5521.01.2019 13:30ПРЕГЛЕД
JFC-2019-001„Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на обекти към военно формирование 48960 – София“договаряне без предварително обявление2019-01-18 13:10:0418.01.2019 13:10ПРЕГЛЕД
JFC-2018-083Бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходничл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-30 12:10:4130.11.2018 12:10ПРЕГЛЕД
JFC-2018-082" Различни услуги по ремонт и поддържане на аварирала техника" чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-30 12:08:4430.11.2018 12:08ПРЕГЛЕД
JFC-2018-081"Електроматериали, принадлежности и др." чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-30 12:06:3030.11.2018 12:06ПРЕГЛЕД
JFC-2018-080"Подови настилки" чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-30 12:03:4430.11.2018 12:03ПРЕГЛЕД
JFC-2018-079„Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-15 15:11:1515.11.2018 15:11ПРЕГЛЕД
JFC-2018-078„Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦОП”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-15 13:55:3615.11.2018 13:55ПРЕГЛЕД
JFC-2018-077„Материали за безопасни условия на труд”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-15 13:50:5715.11.2018 13:50ПРЕГЛЕД
JFC-2018-076„Услуги по поддръжка и обслужване на хардуер на системите развърнати в Република България, осигуряващи комуникациите на контингентите участващи в мисии зад граница”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-14 12:52:2214.11.2018 12:52ПРЕГЛЕД
JFC-2018-075Доставка на резервни части и консумативи за моторни храсторезичл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-13 16:15:3613.11.2018 16:15ПРЕГЛЕД
JFC-2018-074Доставка на моторни храсторези и моторни триони по техническа спецификациячл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-13 16:11:5113.11.2018 16:11ПРЕГЛЕД
JFC-2018-073„Услуги по поддръжка и ремонт на комуникационната и информационна техтика”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-13 11:05:1613.11.2018 11:05ПРЕГЛЕД
JFC-2018-072„Инструменти, включително ръчни електромеханични и инструменти с двигател”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-13 10:41:2313.11.2018 10:41ПРЕГЛЕД
JFC-2018-071Авариен ремонт на покрива на сграда № 58 (хранилище № 112) във ВР 1217 на военно формирование 28130 – Стражицачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-13 08:51:1413.11.2018 08:51ПРЕГЛЕД
JFC-2018-070„Доставка на Мрежови устройства за управление и разпределение на потоци”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-08 11:55:4508.11.2018 11:55ПРЕГЛЕД
JFC-2018-069„Доставка на мрежови комутатор” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-11-08 11:50:4808.11.2018 11:50ПРЕГЛЕД
JFC-2018-068Авариен ремонт на покрива на сграда № 57 (хранилище № 111) във ВР 1217 на военно формирование 28130 – Стражицачл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2018-11-06 08:45:3006.11.2018 08:45ПРЕГЛЕД
JFC-2018-067„Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на военни формирования към Съвместното командване на силите и обектите към тях с 3(три) обособени позиции“договаряне без предварително обявление2018-11-13 16:25:0613.11.2018 16:25ПРЕГЛЕД
JFC-2018-066„Резервни части и консумативи за автомобили / ППСчл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-10-30 15:57:3730.10.2018 15:57ПРЕГЛЕД
JFC-2018-065„Доставка на тактически куфар за мрежово оборудване с UPS”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-10-30 13:19:4130.10.2018 13:19ПРЕГЛЕД
JFC-2018-064„Офис оборудване и обзавеждане”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-10-26 16:39:2226.10.2018 16:39ПРЕГЛЕД
JFC-2018-063Доставки на строителни материали и железария във военно формирование 22680-Карлово по обособени позициичл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-10-26 16:35:1526.10.2018 16:35ПРЕГЛЕД
JFC-2018-062„Подови покрития”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-10-22 12:01:5122.10.2018 12:01ПРЕГЛЕД
JFC-2018-061„Доставка и монтаж на климатици”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-10-22 11:59:4422.10.2018 11:59ПРЕГЛЕД
JFC-2018-060Доставки на строителни материали и железария във военно формирование 22680-Карлово по обособени позициичл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-10-15 10:12:4215.10.2018 10:12ПРЕГЛЕД
JFC-2018-059Ремонт на хардуер и периферни устройствачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-10-05 11:19:4605.10.2018 11:19ПРЕГЛЕД
JFC-2018-058„Резервни части и консумативи за автомобили”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-10-05 11:16:3905.10.2018 11:16ПРЕГЛЕД
JFC-2018-057Поддръжка и ремонт на хардуер и периферни устройствачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-10-01 09:07:3701.10.2018 09:07ПРЕГЛЕД
JFC-2018-056Авариен ремонт на сграда № 35 (хранилище № 100) във ВР 1217 на военно формирование 28130 – Стражицачл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2018-09-27 15:05:0927.09.2018 15:05ПРЕГЛЕД
JFC-2018-055„Строителни материали”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-27 15:01:4127.09.2018 15:01ПРЕГЛЕД
JFC-2018-054„Авариен ремонт на сграда №15(гараж) ВР 1796 в.ф.42700-Сливен“ чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2018-09-26 10:24:1726.09.2018 10:24ПРЕГЛЕД
JFC-2018-053Доставка на защитни инженерни съоръжения мрежа тип „Бруно“ във военно формирование 22680-Карлово по обособена позициячл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-21 08:56:1321.09.2018 08:56ПРЕГЛЕД
JFC-2018-052"ГАЗОВЕ И ХИМИКАЛИ"чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-19 13:39:1219.09.2018 13:39ПРЕГЛЕД
JFC-2018-051"ГАЗОВЕ И ХИМИКАЛИ"чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-19 13:37:0119.09.2018 13:37ПРЕГЛЕД
JFC-2018-050„Закупуване на резервни части и консумативи за автомобили/ППС”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-14 11:24:4614.09.2018 11:24ПРЕГЛЕД
JFC-2018-049„Резервни части и консумативи за автомобили / ППСчл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-12 10:43:3712.09.2018 10:43ПРЕГЛЕД
JFC-2018-048„ Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-12 10:39:4212.09.2018 10:39ПРЕГЛЕД
JFC-2018-047„Резервни части и консумативи за автомобили / ППС” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-12 10:29:1912.09.2018 10:29ПРЕГЛЕД
JFC-2018-046„Доставка на въглища” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-12 10:26:5012.09.2018 10:26ПРЕГЛЕД
JFC-2018-045„Резервни части и консумативи за автомобили/ППС”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-07 08:59:4207.09.2018 08:59ПРЕГЛЕД
JFC-2018-044"Доставка на въглища” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-05 11:43:1305.09.2018 11:43ПРЕГЛЕД
JFC-2018-043„Резервни части и консумативи за инженерна техника и агрегати”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-05 08:40:1605.09.2018 08:40ПРЕГЛЕД
JFC-2018-042„Резервни части за средства за механизация на товаро -разтоварните работи ”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-05 08:37:2805.09.2018 08:37ПРЕГЛЕД
JFC-2018-041„Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и др. сходни”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-09-04 15:04:1404.09.2018 15:04ПРЕГЛЕД
JFC-2018-040„1796/Р - Ремонт на вертикален цилиндричен стоманен резервоар № 4 за съхранение на гориво-смазочни материали във военно формирование 42700-Сливен”.чл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП 2018-09-04 15:56:2604.09.2018 15:56ПРЕГЛЕД
JFC-2018-039Авариен ремонт на сграда № 35 (хранилище № 100) във ВР 1217 на военно формирование 28130 – Стражицачл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2018-09-03 13:24:4703.09.2018 13:24ПРЕГЛЕД
JFC-2018-038"Доставка на въглища” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-08-31 09:46:0031.08.2018 09:46ПРЕГЛЕД
JFC-2018-037„ Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-08-30 14:46:4530.08.2018 14:46ПРЕГЛЕД
JFC-2018-036„Доставка на защитна стена”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-08-23 16:20:1923.08.2018 16:20ПРЕГЛЕД
JFC-2018-035„Доставка на 2 (два) броя мрежови комутатори”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-08-23 16:17:0323.08.2018 16:17ПРЕГЛЕД
JFC-2018-034„ Ремонт на отоплителната инсталация в сграда №14 „Хранителен блок” във ВР 1099 на военни формирование 18270 – Горна Малина”чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2018-08-20 13:40:5820.08.2018 13:40ПРЕГЛЕД
JFC-2018-033"Доставка на въглища” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-08-17 12:54:0417.08.2018 12:54ПРЕГЛЕД
JFC-2018-032„Доставка на въглища тип “Брикети”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-08-08 14:28:2908.08.2018 14:28ПРЕГЛЕД
JFC-2018-031"Доставка на въглища” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-08-07 14:42:1707.08.2018 14:42ПРЕГЛЕД
JFC-2018-030Закупуване на резервни части и консумативи за автомобили/ППСчл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-08-07 14:30:0707.08.2018 14:30ПРЕГЛЕД
JFC-2018-029„Въглища” – доставка на “Въглища, пресети, пакетирани 25 кг”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-08-05 09:46:5905.08.2018 09:46ПРЕГЛЕД
JFC-2018-028„Доставка на резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦОП”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-08-02 16:05:2002.08.2018 16:05ПРЕГЛЕД
JFC-2018-027„Закупуване на Въглища”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-07-31 16:10:3431.07.2018 16:10ПРЕГЛЕД
JFC-2018-026„Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на военните формирования от Съвместното командване на силите и на обектите към тях по обособени позиции”договаряне без предварително обявление2018-07-31 15:39:1431.07.2018 15:39ПРЕГЛЕД
JFC-2018-025„Доставка на въглища”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-07-27 09:34:2927.07.2018 09:34ПРЕГЛЕД
JFC-2018-024„Мрежово оборудване”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-07-18 18:11:0418.07.2018 18:11ПРЕГЛЕД
JFC-2018-023„Доставка на Мрежови устройства за управление и разпределение на потоци”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-07-18 17:59:0018.07.2018 17:59ПРЕГЛЕД
JFC-2018-022„Доставка на перилни, почистващи и полиращи препарати”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-07-17 15:05:0117.07.2018 15:05ПРЕГЛЕД
JFC-2018-021„Доставка на материали и консумативи за домакинството/вкл. кухненска посуда, прибори за хранене и др.подобни”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-07-17 15:00:1817.07.2018 15:00ПРЕГЛЕД
JFC-2018-020„Резервни части и консумативи за автомобили /ППС/”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-06-13 08:32:1113.06.2018 08:32ПРЕГЛЕД
JFC-2018-019„Подови покрития”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-05-22 10:34:5122.05.2018 10:34ПРЕГЛЕД
JFC-2018-018„Строителни материали”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-05-21 14:55:1821.05.2018 14:55ПРЕГЛЕД
JFC-2018-017„Резервни части и консумативи за моторни триони и моторни храсторези”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-05-21 14:53:1921.05.2018 14:53ПРЕГЛЕД
JFC-2018-016„Перилни, почистващи и полиращи препарати”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-05-21 14:50:3321.05.2018 14:50ПРЕГЛЕД
JFC-2018-015„Материали и консумативи за домакинство /вкл. кухненска посуда, прибори за хранене и др. подобни”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-05-21 14:47:5621.05.2018 14:47ПРЕГЛЕД
JFC-2018-014 „Електроматериали, принадлежности и др. /вкл. ел. табла/”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-05-21 14:44:4721.05.2018 14:44ПРЕГЛЕД
JFC-2018-013„Уреди за водопровод и баня”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-05-21 14:42:4621.05.2018 14:42ПРЕГЛЕД
JFC-2018-012 „Ветеринарно-медицински продукти, лабораторно оборудване и консумативи”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-05-21 14:40:0521.05.2018 14:40ПРЕГЛЕД
JFC-2018-011„Доставка на резервни части и консумативи за автомобили/ППС, инженерна техника и агрегати”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-05-18 09:15:0918.05.2018 09:15ПРЕГЛЕД
JFC-2018-010„ Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на военно формирование 22970 – София, обхващащо админстративна сграда на бул. ,,Генерал Е. И. Тотлебен” 34”договаряне без предварително обявление2018-05-14 16:20:3814.05.2018 16:20ПРЕГЛЕД
JFC-2018-009Закупуване на резервни части и консумативи за моторни триони и моторни храсторези чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-04-24 08:58:3524.04.2018 08:58ПРЕГЛЕД
JFC-2018-008„ПРОВЕРКА, КАЛИБРИРАНЕ И/ИЛИ РЕМОНТ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-04-13 11:45:2913.04.2018 11:45ПРЕГЛЕД
JFC-2018-007Закупуване на железария, доставка и монтаж на различии видове електромотори и кабели и свързани с тях продукта чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-03-29 11:57:2929.03.2018 11:57ПРЕГЛЕД
JFC-2018-006Доставка на техника, осигуряваща оптимална работна среда при провеждане на съвместни симулационни учениячл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-03-26 09:08:2326.03.2018 09:08ПРЕГЛЕД
JFC-2018-005„Обявление за избор на доставчици, за осигуряване на хранителни продукти и консумативи по обособени групи за нуждите на обектите за хранене на личния състав в административната сграда на МО, на бул. „Ген. Тотлебен” №34” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-03-20 09:04:3020.03.2018 09:04ПРЕГЛЕД
JFC-2018-004„Ремонт и поддръжка на непрекъсваемо електрозахранващо устройство за полева тренировъчна система DITS”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-01-23 15:52:1123.01.2018 15:52ПРЕГЛЕД
JFC-2018-003„Доставка на батерии”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-01-18 10:05:1018.01.2018 10:05ПРЕГЛЕД
JFC-2018-002„Мобилни устройства за организиране, документиране и изобразяване на събития настъпили по време на провеждане на съвместни симулационни учения”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2018-01-18 09:57:0218.01.2018 09:57ПРЕГЛЕД
JFC-2018-001„Сключване на рамково споразумение за сервизно поддържане на автомобилна техника по обособени позиции”Открита процедура2018-01-17 12:49:1617.01.2018 12:49ПРЕГЛЕД
JFC-2017-088Използване на програмен финансово-счетоводен софтуер (ФСС) АС2012чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-12-14 15:34:0614.12.2017 15:34ПРЕГЛЕД
JFC-2017-087„Храна по приложен списък”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-12-01 13:42:3301.12.2017 13:42ПРЕГЛЕД
JFC-2017-086„Подови покрития”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-11-22 16:34:4422.11.2017 16:34ПРЕГЛЕД
JFC-2017-085"Ремонт на трансформатор маслен ТМ – 400/20/0,4 в сграда/трафопост/ № 11 във войскови район № 1796"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-11-22 16:28:2622.11.2017 16:28ПРЕГЛЕД
JFC-2017-084„Доставка и монтаж на климатици”чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки2017-11-20 16:06:3420.11.2017 16:06ПРЕГЛЕД
JFC-2017-083„1099/Р-Ремонт на сграда № 68 „Войнишка лафка във ВР 1099 на военно формирование 28860 – Горна Малина”чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-11-20 16:02:5420.11.2017 16:02ПРЕГЛЕД
JFC-2017-082„Ремонт и поддръжка на непрекъсваемо електрозахранващо устройство за полева тренировъчна система DITS”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-11-20 13:24:0120.11.2017 13:24ПРЕГЛЕД
JFC-2017-081„Текущ ремонт на недвижимо имущество (сгради, постройки и други подобни)” на обект – „Сграда № 1 - административна сграда, тяло А – Цех за ремонт на специална техника във ВР 1013 на военно формирование 22620 – София”чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2017-11-13 09:45:2313.11.2017 09:45ПРЕГЛЕД
JFC-2017-080,,Доставка на резервни части и консумативи за моторни храсторезичл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-11-10 15:13:2710.11.2017 15:13ПРЕГЛЕД
JFC-2017-079,,Доставка на моторни триони и храсторезичл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-11-10 15:11:1010.11.2017 15:11ПРЕГЛЕД
JFC-2017-078„Авариен ремонт на сграда № 91 „КПП и лавка” във ВР 1099 на военно формирование 28860 – Горна Малиначл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-11-09 15:06:3809.11.2017 15:06ПРЕГЛЕД
JFC-2017-077„Ремонт на трансформатор маслен ТМ -400/20/0,4 в сграда/ трафопост № 11 във войскови район № 1796”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-11-09 08:12:0309.11.2017 08:12ПРЕГЛЕД
JFC-2017-076„Авариен ремонт на покрива на сграда №16 – ДЕС1 и трансформаторно помещение” във войскови район 1099 на военно формирование 18270 – Горна Малиначл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-11-06 08:04:5306.11.2017 08:04ПРЕГЛЕД
JFC-2017-075„Уреди за домакинството, вкл. Кухненско оборудване и техника”чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки2017-11-03 11:10:3403.11.2017 11:10ПРЕГЛЕД
JFC-2017-074„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦОП”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-30 11:03:3230.10.2017 11:03ПРЕГЛЕД
JFC-2017-073"Авариен ремонт на сграда № 95 "Кухня" във ВР 1699 на военно формирование 32450-Мокрен"чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-10-24 16:41:3624.10.2017 16:41ПРЕГЛЕД
JFC-2017-072„Резервни части за средства за механизация на товаро - разтоварните работи”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-24 16:30:4124.10.2017 16:30ПРЕГЛЕД
JFC-2017-071„Резервни части и консумативи за инженерна техника и агрегати”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-24 16:25:0324.10.2017 16:25ПРЕГЛЕД
JFC-2017-070„Ремонт на повредени участъци от бетонова подпорна стена на река Макоцевска във военно формирование 52370-Негушево”чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-10-23 14:00:1923.10.2017 14:00ПРЕГЛЕД
JFC-2017-069"Доставка на техника, осигуряваща оптимална работна среда при провеждане на съвместни симулационни учения"чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-23 08:05:2023.10.2017 08:05ПРЕГЛЕД
JFC-2017-068„Тестване, ремонт, осведетелствуване и зареждане на пожарогасителни средства”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-23 08:00:1423.10.2017 08:00ПРЕГЛЕД
JFC-2017-067„Авариен ремонт на сграда №18(склад за вещево,вещево-хранително,химическо,строително имущество и аксиденция)чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-10-17 08:58:1917.10.2017 08:58ПРЕГЛЕД
JFC-2017-066,,Ремонт в сградата на бул. „Генерал Тотлебен” № 34 по обособени позиции”чл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП 2017-10-16 18:37:5916.10.2017 18:37ПРЕГЛЕД
JFC-2017-065„Доставка на строително имущество и материали по обособени позиции”чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки2017-10-16 18:37:2916.10.2017 18:37ПРЕГЛЕД
JFC-2017-064Електроматериали, принадлежности и др./включително ел. табла/”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-16 08:10:1516.10.2017 08:10ПРЕГЛЕД
JFC-2017-063„Доставка на моторни триони, храсторези, косачки, уреди за обдухване на листа и оборудване за тях”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-16 08:07:2016.10.2017 08:07ПРЕГЛЕД
JFC-2017-062„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-12 10:40:5212.10.2017 10:40ПРЕГЛЕД
JFC-2017-061„Консумативи, аксесоари и резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-12 10:31:1812.10.2017 10:31ПРЕГЛЕД
JFC-2017-060„Софтуер за сървърни системи, осигуряващи провеждането на съвместни симулационни учения”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-12 10:22:1812.10.2017 10:22ПРЕГЛЕД
JFC-2017-059„Консумативи, аксесоари и резервни части за хардуер, който не са включени в рамкови споразумения на ЦООП”чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки2017-10-12 10:12:2312.10.2017 10:12ПРЕГЛЕД
JFC-2017-058„Доставка и монтаж на климатици”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-10 15:38:3210.10.2017 15:38ПРЕГЛЕД
JFC-2017-057„Електроуслуги”чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки2017-10-09 14:11:0209.10.2017 14:11ПРЕГЛЕД
JFC-2017-056"Авариен ремонт на сграда № 95 "Кухня" на военно формирование 32450-Мокрен"чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-10-06 14:00:5006.10.2017 14:00ПРЕГЛЕД
JFC-2017-055"Разпокриване на двускатен покрив с площ 460 (четиристотин и шестдесет) м²., с височина на било 11 (единадесет) м., демонтаж и изграждане на нова подпокривна конструкция"чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-10-06 08:19:4506.10.2017 08:19ПРЕГЛЕД
JFC-2017-054„Електроматериали, принадлежности и други /вкл. ел. табла/”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-10-06 08:12:5806.10.2017 08:12ПРЕГЛЕД
JFC-2017-053„Доставка на автоматичен апарат за дестилация на нефтопродукти”чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 186 от ЗОП 2017-10-03 18:16:2703.10.2017 18:16ПРЕГЛЕД
JFC-2017-052"Ремонт на покривната хидроизолация на сграда № 29 (склад за боеприпаси) във ВР 1217 на военно формирование 28130 – Стражица"чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2017-10-02 08:07:4802.10.2017 08:07ПРЕГЛЕД
JFC-2017-051„Абонаментно поддържане и ремонт на пожароизвестителна инсталация в сградата на бул. „Ген. Тотлебен” №34” по реда на чл. 148, ал. 1, т. 5 от ЗОП, със стойност по чл. 20, ал. 1, т.4, б. „д” от ЗОП2017-09-19 10:22:1319.09.2017 10:22ПРЕГЛЕД
JFC-2017-050„Доставка и монтаж на климатици”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-09-18 12:03:2318.09.2017 12:03ПРЕГЛЕД
JFC-2017-049„Доставка на строително имущество и материали ”чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки2017-09-07 16:14:0807.09.2017 16:14ПРЕГЛЕД
JFC-2017-048„ПРИБОРИ ЗА ГСМ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-09-05 10:42:3205.09.2017 10:42ПРЕГЛЕД
JFC-2017-047„ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-09-05 08:40:3405.09.2017 08:40ПРЕГЛЕД
JFC-2017-046"Доставка на тракторна косачка"чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-08-31 16:41:1431.08.2017 16:41ПРЕГЛЕД
JFC-2017-045"Доставка на материали за безопасни условия на труд"чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-08-28 08:59:2328.08.2017 08:59ПРЕГЛЕД
JFC-2017-044„Консултантска услуга по чл. 166 от Закона на устройство на територията /ЗУТ/, упражняване на строителен надзор за изграждане на предпазна козирка на входа на сектор Б1 на административната сграда на бул. „Ген. Тотлебен” №34”чл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП 2017-08-23 17:06:0323.08.2017 17:06ПРЕГЛЕД
JFC-2017-043„Техническо обслужване на трафопост № 2 с диспечерско наименование ТП „ВП База 248” и ремонт на разединителнител за открит хоризонтален монтаж РОС във военно формирование 52370-Негушево”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-08-23 10:42:0223.08.2017 10:42ПРЕГЛЕД
JFC-2017-042„Доставка на резервни части и консумативи за невоенна (автомобилна, инженерна, товарно-разтоварна и др.) техника по обособени позиции”чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки2017-08-18 15:29:1518.08.2017 15:29ПРЕГЛЕД
JFC-2017-041„Закупуване на тоалетна хартия”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-08-18 09:05:0418.08.2017 09:05ПРЕГЛЕД
JFC-2017-040„Изграждане на предпазна козирка над входа на сектор Б1 на административната сграда на бул. „Тотлебенчл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП 2017-08-17 17:56:0417.08.2017 17:56ПРЕГЛЕД
JFC-2017-039„Материали за безопасни условия на труд” чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-08-10 23:32:1810.08.2017 23:32ПРЕГЛЕД
JFC-2017-038„Доставка на строителни материали” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-07-27 07:47:2127.07.2017 07:47ПРЕГЛЕД
JFC-2017-037 „Доставка на материали за безопасни условия на труд”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-07-20 15:24:0220.07.2017 15:24ПРЕГЛЕД
JFC-2017-036„Авариен ремонт на покрива на сграда № 27 (гаражи) във ВР № 1014 на бул. „Ген. Тотлебен” №34” чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2017-07-13 16:08:2513.07.2017 16:08ПРЕГЛЕД
JFC-2017-035„Превоз на личен състав до месторабота и обратно по обособени позиции“Открита процедура2017-07-14 16:48:4014.07.2017 16:48ПРЕГЛЕД
JFC-2017-034"Доставка на различни видове дограми и свързани с тях аксесоари и компоненти"чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-07-11 08:48:0511.07.2017 08:48ПРЕГЛЕД
JFC-2017-033"Доставка на уреди за домакинството, включително кухненско оборудване и техника"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-07-05 16:46:4005.07.2017 16:46ПРЕГЛЕД
JFC-2017-032„Пълно техническо обследване на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-07-03 12:31:4403.07.2017 12:31ПРЕГЛЕД
JFC-2017-031„Доставка и монтаж на абонатна станция за отоплителната инсталация”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-06-28 20:15:0828.06.2017 20:15ПРЕГЛЕД
JFC-2017-030"Доставка на офис оборудване/обзавеждане"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-06-26 16:09:5626.06.2017 16:09ПРЕГЛЕД
JFC-2017-029"Поддръжка и ремонт на хардуер и периферни устройства"чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-06-26 16:03:4726.06.2017 16:03ПРЕГЛЕД
JFC-2017-028"Коктейли и протоколни зареждания във връзка с провеждането на многонационално учение SABER GUARDIAN 2017"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-06-15 09:30:5715.06.2017 09:30ПРЕГЛЕД
JFC-2017-027„Ремонт на фасадата на сграда № 70 „Хотел” във военно формирование 32450-Мокрен”чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-06-14 09:11:1614.06.2017 09:11ПРЕГЛЕД
JFC-2017-026„Уреди за домакинството, включително кухненско оборудване и техника”чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-06-12 16:44:5112.06.2017 16:44ПРЕГЛЕД
JFC-2017-025Авариен ремонт на сграда № 61 „Централна вишка” във ВР 1699 на военно формирование 32450-Мокрен”чл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки2017-06-06 10:22:5806.06.2017 10:22ПРЕГЛЕД
JFC-2017-024„Абонаментно поддържане на копирна и офис техника”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-05-31 11:52:1531.05.2017 11:52ПРЕГЛЕД
JFC-2017-023„Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни”чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки2017-05-29 16:55:2529.05.2017 16:55ПРЕГЛЕД
JFC-2017-022"Авариен ремонт на сграда № 5 „Административна сграда” във ВР №1057 на военно формирование 54300 – София"чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2017-05-23 15:28:1523.05.2017 15:28ПРЕГЛЕД
JFC-2017-021"Доставка на инструменти, включително ръчни електромеханични и инструменти с двигател"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-05-23 13:57:1323.05.2017 13:57ПРЕГЛЕД
JFC-2017-020„Ремонт в сградата на бул. „Генерал Тотлебен” № 34 по обособени позиции” чл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП 2017-05-22 16:38:0122.05.2017 16:38ПРЕГЛЕД
JFC-2017-019„ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-05-09 16:59:3409.05.2017 16:59ПРЕГЛЕД
JFC-2017-018„Резервни части за средства за механизация на товаро - разтоварните работи”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-05-02 17:26:0302.05.2017 17:26ПРЕГЛЕД
JFC-2017-017„Резервни части и консумативи за инженерна техника и агрегати”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-05-02 17:24:2002.05.2017 17:24ПРЕГЛЕД
JFC-2017-016"Авариен ремонт на сграда № 47 (склад № 2) във ВР 1291 на военно формирование 26910 – Радко Димитриево"чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки2017-05-02 09:30:3502.05.2017 09:30ПРЕГЛЕД
JFC-2017-015 „Моторни триони, храсторези, косачки, уреди за обдухване на листа и оборудване за тях ”чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки2017-04-26 09:46:3026.04.2017 09:46ПРЕГЛЕД
JFC-2017-014„Резервни части и консумативи за моторни триони и моторни храсторези” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-04-25 08:53:2525.04.2017 08:53ПРЕГЛЕД
JFC-2017-013"Доставка на ветеринарно-медицински продукти, лабораторно оборудване и консумативи"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-04-18 16:17:1018.04.2017 16:17ПРЕГЛЕД
JFC-2017-012"Доставка на резервни части и консумативи за моторни храсторези"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-04-13 11:43:5813.04.2017 11:43ПРЕГЛЕД
JFC-2017-011"Доставка на моторни триони и храсторези"чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-04-13 11:41:0113.04.2017 11:41ПРЕГЛЕД
JFC-2017-010„Доставка и монтаж на прикачни гребла за снегорини”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-04-12 11:23:5712.04.2017 11:23ПРЕГЛЕД
JFC-2017-009„Доставка и монтаж на водоструйни машини”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-04-12 11:09:3612.04.2017 11:09ПРЕГЛЕД
JFC-2017-008„Уреди за домакинството, включително кухненско оборудване и техника”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-04-12 11:06:4912.04.2017 11:06ПРЕГЛЕД
JFC-2017-007„Сключване на рамково споразумение за охрана на войскови имоти на военни формирования от състава на Съвместното командване на силите по обособени позиции”Открита процедура2017-04-10 17:30:1910.04.2017 17:30ПРЕГЛЕД
JFC-2017-006„Доставка и монтаж на преградно пано за фитнес зала”чл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-03-30 15:57:2830.03.2017 15:57ПРЕГЛЕД
JFC-2017-005„ Електроуслуги”чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки2017-03-28 15:36:3028.03.2017 15:36ПРЕГЛЕД
JFC-2017-004Договор за поддръка на автомобилна техника по особени позицииОткрита процедура по ЗОП2017-03-14 16:07:5014.03.2017 16:07ПРЕГЛЕД
JFC-2017-003„Актуализация и поддръжка на счетоводни програми за нуждите на военно формирование 28130 – Стражицачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-02-02 16:33:2602.02.2017 16:33ПРЕГЛЕД
JFC-2017-002„ПРОВЕРКА, КАЛИБРИРАНЕ И/ИЛИ РЕМОНТ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ” чл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-01-26 15:32:1226.01.2017 15:32ПРЕГЛЕД
JFC-2017-001Договор за куриерски и пощенски услугичл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”2017-01-05 16:22:0005.01.2017 16:22ПРЕГЛЕД